Poprzednia

ⓘ Białęga
Białęga
                                     

ⓘ Białęga

Białęga - polski herb szlachecki. Herb taki wyróżniają Ostrowski, Orgelbrand, Boniecki i Gajl, natomiast Józef Szymański i Franciszek Piekosiński uważają, że jest to tylko wariant barwny herbu Drużyna.

                                     

1. Opis herbu

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

Według Ostrowskiego, Orgelbranda, za Ostrowskim Gajla: w polu złotym rzeka srebrna. klejnot - brak informacji.

Adam Boniecki zamieścił rysunek, na którym herb jest identyczny z Drużyną łącznie z barwami i klejnotem, co jednak stoi w sprzeczności z jego cytatem Crzywasz in campo flaveo, tj. krzywaśń w polu żółtym.

                                     

2. Najwcześniejsze wzmianki

Boniecki wymienia rodzinę Biechowskich z Biechowa w pow. wiślickim. Długosz, za nim późniejsi heraldycy, mieli przypisać Biechowskim zamieszkującym województwa sandomierskie i krakowskie herb Ogończyk, tymczasem zapiska sądowa radomska z 1473 podaje, że dziedzice Biechowa z powiatu wiślickiego należeli do zawołania Białągi. Stawić miał się bowiem Stefan z Biechowa i Jan z Żelechowa, obaj z powiatu wiślickiego i zeznali, że są zawołania Byałąnga, herbu Crzywasz in campo flaveo.

Boniecki wspomina Wojciecha z Biechowa, podskarbiego królewskiego w 1339; najpewniej tenże Wojciech miał być też skarbnikiem królewskim w 1334.