Poprzednia

ⓘ Stan psychiczny
                                     

ⓘ Stan psychiczny

Stan psychiczny to element procesu psychicznego. Składają się na niego stan emocjonalny, napęd, procesy poznawcze, tożsamość, percepcja siebie i zachowanie.

                                     
 • Iluzja przejrzystości to skłonność ludzi do uważania, że ich stan psychiczny jest widoczny dla innych w większym stopniu niż w rzeczywistości. Iluzja
 • poprzez które narzuca swoją wolę, jak również wyczuwa temperament, stan psychiczny konia oraz jego ruchy i chody. Do naturalnych pomocy jeździeckich zaliczamy:
 • lekozależność uzależnienie od leków, forma toksykomanii, która wywołuje stan psychiczny lub fizyczny, wynikający z interakcji leku i żywego organizmu, charakteryzujący
 • Bezradność - stan psychiczny charakteryzujący się brakiem pomysłu na akceptowalne wyjście z trudnej sytuacji oraz zaniechaniem działania lub działaniem
 • Kryzys psychiczny zwany również emocjonalnym, to ostre, przejściowe doświadczenie zakłócenia równowagi psychicznej spowodowane zagrożeniami powiązanymi
 • przeciwstawnych krańców jednowymiarowej ciągłości. Stan psychiczny chorego i życzliwość społeczna może równoważyć stan chorobowy. Natomiast problemy emocjonalne
 • bez jej zgody, osoba chora psychicznie jeśli jej zachowanie wskazuje, że poza szpitalem stan jej zdrowia psychicznego się pogorszy lub jeśli jest niezdolna
 • Gruźlica a układ nerwowy. Nowiny Lekarskie 34, 8, ss. 295 - 298 1922 Stan psychiczny chorych na gruźlicę. Nowiny Lekarskie 11 - 12, ss. 743 - 752 1923 Pierwsze
 • utrzymujących stan chorobowy rozpoznanie różnicowe odrzucenie występowania i wpływu innych chorób rokowanie po analizie zebranych danych, stanu psychicznego chorego
 • stan czuwania. Ich geneza jest różnorodna: od chorób somatycznych i psychicznych przez bodźce środowiskowe, aż po celowe wywoływanie za pomocą środków
 • subiektywnym stanem psychicznym Tęsknota odczuwana jest także w związku z pragnieniem posiadania partnera, potrzebą akceptacji i zrozumienia przez niego. Stan tęsknoty

Użytkownicy również szukali:

stan psychiczny krzyżówka, wpływ choroby na stan psychiczny człowieka,

...
...
...