Poprzednia

ⓘ Teoria skali produkcji
                                     

ⓘ Teoria skali produkcji

Teoria skali produkcji - obok teorii cyklu życia produktu i teorii luki technologicznej jest jedną ze współczesnych teorii handlu międzynarodowego. Współczesne teorie handlu międzynarodowego można podzielić na neotechnologiczne oraz neoczynnikowe. W teoriach neotechnologicznych uwzględnia się zmiany spowodowane ciągłym rozwojem postępu technicznego. Natomiast teorie neoczynnikowe opierają się na zasadzie kosztów względnych, które dodatkowo uwzględniają zasoby naturalne oraz niejednorodność czynników produkcji: pracy i kapitału.

                                     

1.1. Korzyści skali produkcji Statyczne i dynamiczne

Teoria korzyści skali produkcji polega na szybszym zwiększaniu produkcji niż nakładów czynników produkcji. Korzyści wynikające z zastosowania tej teorii:

 • Dynamiczne średniookresowe i długookresowe – mają miejsce, gdy występują bardziej radykalne zmiany technik produkcji i obrotu handlowego. Powoduje to m.in. poprawę technologii wytwarzania, zwiększenie zdolności produkcyjnej urządzeń czy wzrost ich sprawności.
 • Statyczne – krótkookresowe korzyści, wskutek specjalizacji zwiększają się serie produkcyjne i serie sprzedaży. Prowadzi to do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania dzięki zmniejszeniu częstotliwości przestawiania aparatu produkcyjnego, wzrostowi wydajności pracy zatrudnionych, rozłożeniu kosztów stałych np. kosztów projektowania na większą liczbę jednostek, a także dzięki dokonywaniu drobnych, stopniowych usprawnień stosowanej techniki produkcji ulepszeń sposobu wytwarzania w związku z kumulowaniem doświadczeń produkcyjnych itd.
                                     

1.2. Korzyści skali produkcji Wewnętrzne i zewnętrzne

 • Korzyści wewnętrzne – korzyści wewnętrzne zazwyczaj dotyczą korzyści jednego przedsiębiorstwa.
 • techniczne wzrost wykorzystania nowych technologii, co powoduje sprawniejszy podział pracy i poprawę jej efektywności;
 • finansowe dostęp do alternatywnych źródeł kapitału.
 • handlowe inwestowanie w reklamę oraz inne działania marketingowe;
 • rozwój usług – rozwój firm jednego sektora w danym regionie pociąga za sobą stabilizację rynku w innych dziedzinach np. ubezpieczeniach lub usługach bankowych.
 • Korzyści zewnętrzne - ten rodzaj korzyści odnosi się do korzyści jakie przedsiębiorstwa zyskują w ramach jednej gałęzi gospodarki.
 • kooperacja – dzięki rozwojowi jednych przedsiębiorstw możliwe jest zawieranie przez nie współpracy z innymi, czy to z danego regionu czy sektora przemysłowego;
 • praca – specjalizacja rynku pracy w regionie powoduje obniżenie kosztów pracy;
                                     

1.3. Korzyści skali produkcji Rosnące, stałe i malejące

 • Rosnące korzyści skali – mają miejsce, gdy wraz ze wzrostem czynników produkcji np. 2 razy produkcja wzrasta np. 3 razy każda dowolna liczba powyżej 2;
 • Stałe korzyści skali produkcji - wraz ze wzrostem czynników produkcji np. 2 razy produkcja wzrasta również 2 razy produkcja zawsze rośnie o taką samą wartość o jaką zwiększają się czynniki produkcji;
 • Malejące korzyści skali - w tym przypadku czynniki zwiększamy np. 2 razy ale skala produkcji wzrasta już tylko np. 1.5 raza skala produkcji nadal rośnie, ale jej wzrost jest wartością mniejszą niż nakład czynników produkcji.