Poprzednia

ⓘ Paradoks Leontiefa
                                     

ⓘ Paradoks Leontiefa

Paradoks Leontiefa – zaprzeczenie twierdzeniu Heckschera-Ohlina, znane także jako teoria obfitości zasobów, które postulował Wassily Leontief w latach czterdziestych XX wieku, stosując metodę przepływów międzygałęziowych w celu weryfikacji empirycznej wyżej wspomnianego twierdzenia. Leontief starał się sprawdzić, czy w strukturze handlu zagranicznego USA teoria Heckschera-Ohlina znajduje odbicie, czyli prościej rzecz ujmując, czy w eksporcie tego kraju dominują wyroby kapitałochłonne, a w imporcie pracochłonne, jako że USA to państwo o gospodarce dysponującej dobrami kapitałowymi, a nie siłą roboczą.

Leontief dysponował danymi empirycznymi tylko odnośnie kapitało- i pracochłonności eksportu amerykańskiego, natomiast w stosunku do importu posiłkował się danymi statystycznymi.

Wyniki analizy Leontiefa wskazały na to, że eksport amerykański w 1947 roku okazał się o około 1/3 bardziej pracochłonny niż produkcja w branżach konkurujących z importem. Wydawało się, że wbrew założeniom teorii obfitości zasobów Stany Zjednoczone eksportują produkty, dla których produkcji potrzeba stosunkowo więcej zasobów pracy, a importują te, do których zużywa się relatywnie więcej czynnika produkcji, którego państwo to ma pod dostatkiem – kapitału. Powtórne badania na początku lat pięćdziesiątych także wskazały na tę właściwość gospodarki amerykańskiej, choć z mniejszą intensywnością.

Zważywszy na to, że teoria obfitości zasobów Heckschera-Ohlina była w owym czasie powszechnie akceptowana przez środowiska naukowe, wyniki badań empirycznych Leontiefa spowodowały dwie czynności: po pierwsze, próbowano jakoś wyjaśnić ten paradoks, a po drugie, rozpoczęły się kolejne badania empiryczne. W literaturze ekonomicznej zaproponowano kilka możliwych wytłumaczeń paradoksu. Należą do nich: różnice w technologii stosowanej w porównywanych gospodarkach; ograniczenie analizy do dwóch czynników produkcji; heterogeniczność siły roboczej pod względem stopnia skomplikowania wykonywanej pracy skilled/unskilled labor; ograniczenia w handlu międzynarodowym cła.

                                     
  • posmarowaną masłem paradoks Abilene paradoks głosowania Arrowa paradoks Jevonsa paradoks Kano paradoks Leontiefa paragraf 22 paradoks oksymoron sofizmat
  • znaczenie dla gospodarki. Istotnym wynikiem prac Leontiefa było także postulowanie tzw. paradoksu Leontiefa głoszącego, że amerykański eksport jest pracochłonny