Poprzednia

ⓘ Kategoria:Prezydenci (prorocy) Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
                                               

Ruch świętych w dniach ostatnich

Ruch świętych w dniach ostatnich – grupa restoracjonistycznych denominacji chrześcijańskich, które opierają się na naukach i objawieniach założyciela – Josepha Smitha, Jr. oraz opublikowanej przez niego Księdze Mormona. Święci w dniach ostatnich uważają, że stanowią przywrócony Kościół z czasów Nowego Testamentu, wraz z autorytatywnym kapłaństwem oraz naukami głoszonymi przez Jezusa Chrystusa. Początkowo, za życia założyciela, ruch stanowił jeden Kościół, znany jako Kościół Chrystusa, Kościół Jezusa Chrystusa, lub Kościół Świętych w Dniach Ostatnich. Ostatecznie przyjęto nazwę: Kościół Jez ...

                                               

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich – największa denominacja ruchu świętych w dniach ostatnich. Pierwotna nazwa brzmiała Kościół Chrystusa, lecz dołożono cząstkę Świętych w Dniach Ostatnich dla odróżnienia od innych Kościołów chrześcijańskich. Założycielem i pierwszym prorokiem Kościoła był Joseph Smith, Jr. Wyznawcy nazywani są potocznie mormonami. Jedną z najważniejszych różnic dzielących ten Kościół od innych Kościołów chrześcijańskich jest uznawanie Księgi Mormona i innych pism Josepha Smitha za święte obok Biblii. Główna siedziba Kościoła znajduje się w Salt Lake City ...

                                               

Różnice pomiędzy Społecznością Chrystusa a Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Różnice pomiędzy Społecznością Chrystusa a Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Społeczność Chrystusa i Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to dwie największe denominacje, które dzielą wspólną spuściznę po "Kościele Chrystusa” założonym przez Josepha Smitha, Jr. 6 kwietnia 1830. Drogi tych dwóch wyznań rozeszły się po śmierci proroka Smitha w 1844 r. Potem ich nauczanie i praktyki rozwijały się oddzielnie. Podczas gdy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich posiada obecnie 16 milionów członków, Społeczność Chrystusa liczy ich ok. 250 tysięcy.

                                               

Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca

Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca – odłam ruchu Świętych w Dniach Ostatnich nawołującą do powrócenia do mormońskich korzeni XIX wieku z wielożeństwem włącznie. Wraz z Fundamentalistycznym Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zalicza się do nurtu fundamentalizmu Świętych w Dniach Ostatnich. Wierzą, że ich założyciel, prorok i prezydent – James D. Harmston – jest następnym wcieleniem proroka Józefa Smitha – założyciela Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wiara w reinkarnację proroków jest czymś nietypowym wśród mormonów i i ...

                                               

Społeczność Chrystusa

Społeczność Chrystusa, do 2001: Zreorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich – druga co do wielkości denominacja ruchu świętych w dniach ostatnich. Została zorganizowana przez Josepha Smitha III w roku 1860 z tych członków ruchu świętych, którzy po śmierci założyciela Josepha Smitha nie przystąpili do żadnej denominacji świętych. Prowadzi działalność w 50 krajach świata. Od 2005 roku prezydentem Kościoła jest Stephen M. Veazey. Kładzie nacisk na służbę pokojowi i sprawiedliwości, chrześcijańską ewangelizację, uduchowienie, aktywność młodzieży oraz posługę o coraz sz ...

                                               

Świątynie Świętych w Dniach Ostatnich

Świątynie – sakralne budynki w ruchu świętych w dniach ostatnich, poświęcone Bogu i uważane za domy Boże. Są one dla wiernych miejscami szczególnymi, w których Bóg spotyka się z wierzącymi. Zazwyczaj nie są one przeznaczone do odprawiania typowych regularnych nabożeństw, czy spotkań Kościoła, co odróżnia je od kaplic i innych budynków służących tym celom. W 2018 roku Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich posiadał 159 świątyń na całym świecie, w których m.in. dokonuje chrztów za osoby zmarłe oraz zawiera małżeństwa na wieczność. Wejście do świątyni uważane jest przez Świętych ...

                                               

Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa

Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa – kościół należący do grona denominacji Świętych w Dniach Ostatnich, założony w 1985 r. w Los Angeles. Misją Kościoła jest służyć wszystkim ludziom, niezależnie od ich wieku, rasy, płci i orientacji seksualnej. Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa zaspokaja potrzeby religijne mormonów, będących homoseksualistami, biseksualistami, osobami transgenderycznymi, bądź interseksualistami. Heteroseksualiści, akceptujący LGBT, również mogą być członkami Kościoła. Największą grupę członków Przywróconego Kościoła Jezusa Chrystusa stanowią byli członkowie Kościoła ...

                                               

Historia Społeczności Chrystusa

Historia Społeczności Chrystusa Ruch Świętych w Dniach Ostatnich powstał na początku lat 30. XIX wieku. Najwcześniejsze wydarzenia, które doprowadziły do powstania tego wyznania związane są z osobą 14-letniego chłopca, Josepha Smitha, który około 1820 roku modlił się w lesie, niedaleko swego rodzinnego domu w Manchesterze, w stanie Nowy Jork. Większość przekazów oznajmia, że gdy szedł on do lasu, aby się modlić, miał stoczyć walkę ze złem i zwątpieniem, a później miał doświadczyć epifanii, czyli wizji, w której zobaczył i zrozumiał Bożą dobroć. Jakieś trzy lata po tym wydarzeniu, 21 i 22 w ...

                                               

Konferencja w Amboy

Konferencja w Amboy, Reorganizacja Kościoła – w historii i wierzeniach Społeczności Chrystusa oznacza konferencję, podczas której, po latach dezorganizacji, zreorganizowany został Kościół Jezusa Chrystusa, założony przez Józefa Smitha, Jr. Po męczeńskiej śmierci proroka Smitha, Kościół rozpadł się na szereg ugrupowań, z których każde uważało się za prawowitego spadkobiercę Kościoła Jezusa Chrystusa. Środkowozachodni Święci w Dniach Ostatnich, razem z rodziną proroka Smitha – jego żoną Emmą i synami nie przyłączyli się jednak do żadnego z odłamów i nie uznali przywództwa żadnego z pretenduj ...

                                               

Dziękujemy Ci, Boże, za proroka

Hymn został napisany między 1860 a 1863 r. przez świętego w dniach ostatnich, Anglika Williama Fowlera. Melodię do hymnu skomponowała Elizabeth Sarah Norton. Pierwszy raz hymn został opublikowany w 1863 r.

Israel Smith
                                               

Israel Smith

Israel A. Smith 1876–1958 – amerykański działacz religijny, prezydent-prorok Zreorganizowanego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Israel Smith 1759–1810 – amerykański polityk, gubernator, kongresmen i senator z Vermontu