Poprzednia

ⓘ Gubernia wileńska
Gubernia wileńska
                                     

ⓘ Gubernia wileńska

Gubernia wileńska – jedna z guberni Imperium Rosyjskiego, utworzona w 1795 po III rozbiorze Polski. Razem z guberniami kowieńską, grodzieńską, mińską, mohylewską oraz witebską tworzyła Kraj Północno-Zachodni.

                                     

1. Historia

Na początku dzieliła się na powiaty ujezdy: brasławski później zwany nowoaleksandrowskim, wileński, wiłkomierski, zawilejski, kowieński, oszmiański, rosieński, telszewski, trocki, upicki poniewieski, szawelski.

W czasie reform administracyjnych Pawła I ukazem z 12 września 1796 wszedł w życie w 1797 połączono ją z gubernią słonimską w jedną gubernię litewską z siedzibą w Wilnie. Za Aleksandra I gubernia litewska w 1801 podzielona została na wileńską do 1840 nazywaną litewsko-wileńską oraz grodzieńską dawniej gubernia słonimska. Od 1819 roku gubernia wileńska pozostawała pod naczelnym zarządem administracyjnym wielkiego księcia Konstantego.

W 1843 część obszaru przeszła do nowo utworzonej guberni kowieńskiej. W wileńskiej powstały wtedy powiaty: wileński, oszmiański, święciański powiat zawilejski i trocki, a także przekazany z guberni grodzieńskiej lidzki oraz z mińskiej – powiat wilejski i dziśnieński.

                                     

2. Ludność

Podział narodowy ludności guberni wileńskiej części okupowanej przeprowadzony przez okupacyjną administrację niemiecką w 1916:

 • Polacy - 263 149 55%
 • Cała Ludność - 478 753
 • Litwini - 118 188 25%
 • Inni - 13 489 5%
 • Żydzi - 83 127 20%

Różnica w spisach rosyjskich i niemieckich dotyczącej liczby Polaków w guberni wileńskiej uwarunkowana była zaniżaniem, przez wszystkie rosyjskie spisy ludności, liczby Polaków mieszkających na ziemiach zabranych.

                                     

3. Generał-gubernatorzy wileńscy

 • 1855-1863 Włodzimierz Nazimow 1802–1874
 • 1850-1855 Iwan Bibikow 1794–1857
 • 1804-1806 Iwan Rückman
 • 1812-1830 Aleksander Rimski-Korsakow, ponownie
 • 1893-1897 Piotr Orżewski 1839–1897
 • 1884-1893 Iwan Kachanow 1825–1909
 • 1901-1902 w czasie przerwy w obsadzie gubernatorów wileńskich funkcję tę pełnił generał-gubernator Prowincji Litewskiej Wiktor Wilhelmowicz von Wahl
 • 1806-1808 Aleksander Rimski-Korsakow
 • 1874-1880 Piotr Albiedyński 1826–1883
 • .
 • 1902-1904 ks. Piotr Światopełk-Mirski 1857–1914
 • 1865-1866 Konstanty von Kauffman 1818–1882
 • 1801 Levin August, hrabia von Bennigsen
 • 1863-1865 hr.Michaił Murawjow Wileński 1796–1866
 • 1897-1901 Witalij Nikołajewicz Trocki
 • 1866-1868 hr. Edward Baranow 1811–1884
 • 1868-1874 Aleksander Potapow 1818–1886
 • 1905-1909 Konstanty Krzywicki
 • 1880-1884 hr. Edward Todtleben 1818–1884
 • 1904-1905 Aleksander Freze

1912 – likwidacja urzędu generał-gubernatora wileńskiego                                     

4. Miasta

Lista miast guberni na podstawie danych z carskiego spisu powszechnego z 1897 roku oraz porównanie przynależności państwowej w międzywojniu i współcześnie:

Użytkownicy również szukali:

...
...
...