Poprzednia

ⓘ Gubernia warszawska
Gubernia warszawska
                                     

ⓘ Gubernia warszawska

Gubernia warszawska – jedna z guberni Królestwa Polskiego istniejąca 1844–1917. Powierzchnia 14 562 km², ludność 1 983 689 mieszkańców.

                                     

1. Historia

Powstała w roku 1844 z guberni mazowieckiej oraz kaliskiej, jej stolicą była Warszawa. W 1867 tereny guberni warszawskiej podzielono na mniejsze: nową gubernię warszawską i piotrkowską oraz znowu kaliską. W wyniku reformy z 1893 granice guberni rozszerzono o 2 powiaty z sąsiednich guberni.

W czasie powstania styczniowego Rząd Narodowy dnia 28 marca 1863 r ogłosił Regulamin władz administracyjnych w byłym Królestwie Kongresowym. Według regulaminu zniesiono podział administracyjny na gubernie, a zamiast tego byłe Królestwo Kongresowe podzielono na osiem województw w granicach z 1816 r. Na terenach obejmujących gubernię warszawską przywrócono województwo mazowieckie oraz województwo kaliskie.

                                     

2. Podział administracyjny

Gubernia warszawska dzieliła się pierwotnie na 13 powiatów ros. уездов: błoński, gostyniński, górnokalwaryjski, grójecki, kutnowski, łowicki, nieszawski, nowomiński, radzymiński, skierniewicki, sochaczewski, warszawski i włocławski.

W 1879 zlikwidowano powiat góro-kalwaryjski włączając go do powiatu grójeckiego.

W 1893 do guberni włączono 2 nowe powiaty: płoński z guberni płockiej i pułtuski z guberni łomżyńskiej.

Podział administracyjny obowiązujący w latach 1893–1912

Największe miasta

Największe miasta na podstawie danych z carskiego spisu powszechnego z 1897 roku:

                                     

3. Charakterystyka

Według spisu z 1897 roku ludność guberni wynosiła 1 983 689 ludzi 983 895 mężczyzn i 949 794 kobiet, z czego w miastach – 40% ludności. Polacy stanowili – 73%, Żydzi – 16%, Rosjanie – 5.5%; Niemcy – 4%. Wśród Polaków wyróżniano tu grupy etniczne takie jak: Kurpie, Mazurzy, Wielkopolanie i Kujawiacy.

W 1888 roku w guberni działało 31 cerkwi prawosławnych, 333 świątynie rzymskokatolickie, 220 synagog, duża liczba zborów luterańskich i 1 meczet.

W 1887 roku szkolnictwo w guberni reprezentowały: 1 uniwersytet 1254 uczniów, 7 gimnazjów męskich 2565 uczniów, 2 męskie progimnazja 531 uczniów, 3 szkoły realne 1075 uczniów, 1 seminarium duchowne 102 uczniów, 4 gimnazja żeńskie 1537 uczennic, 2 żeńskie progimnazja 293 uczennic, 1 instytut imperatorowej Marii 252 uczniów, kilka szkół zawodowych i duża liczba szkół niższych i podstawowych, także żydowskich.

Gubernia posiadała główne źródła dochodów z przemysłu i rolnictwa, posiadając dobrze rozwinięty handel i rzemiosło. Miastem skupiającym największą liczbę wolnych zawodów była Warszawa.

Na terytorium guberni w 1900 roku działało ok. 500 fabryk i warsztatów, dających zatrudnienie dla 35 000 ludzi. Dominował tu przemysł cukrowniczy, budowy maszyn, skórzany, obróbka drewna i wyrób mebli, chemiczny, metalurgiczny i inne.

Najbardziej urodzajne powiaty guberni to warszawski, gostyniński i włocławski, gdzie w razie nieurodzaju nie brakowało żywności. Wśród upraw dominowały żyto, pszenica ozima, jęczmień, gryka i ziemniaki. Inwentarz wiejski w 1887 wynosił: koni – 111.7 tys., rogacizny – 378 tys., owiec – 600 tys. i świń – 114 tys. sztuk.