Poprzednia

ⓘ Akademia Obrony Narodowej
Akademia Obrony Narodowej
                                     

ⓘ Akademia Obrony Narodowej

Akademia Obrony Narodowej – działająca w latach 1990–2016 państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia w Warszawie, kształcąca wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP oraz cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności. W 2016 w jej miejsce utworzono Akademię Sztuki Wojennej.

                                     

1. Historia

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 roku Akademię Sztabu Generalnego z dniem 1 października 1990 roku przekształcono w Akademię Obrony Narodowej.

W strukturze uczelni znalazły się: Wydział Strategiczno-Obronny, Wydział Wojsk Lądowych, Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i Wydział Nauk Humanistycznych. W skład Wydziału Nauk Humanistycznych weszli oficerowie z samodzielnych katedr specjalistycznych oraz część nauczycieli z rozwiązanej Wojskowej Akademii Politycznej. Po kilku latach wydział ten został zredukowany do Instytutu Nauk Humanistycznych. W 1997 do AON włączono na prawach wydziału Wojskowy Instytut Historyczny. W 2001 Instytut ten rozwiązano tworząc w jego miejsce Biuro Badań Historycznych podporządkowane ministrowi Obrony Narodowej.

W połowie lat 90. AON w działalności dydaktycznej wyraźnie wykroczyła poza sferę obronności otwierając dla studentów cywilnych nowe kierunki w postaci studiów: ekonomicznych, historycznych i zarządzania. Doprowadziło to do sytuacji, w której liczba studentów cywilnych znacznie przeważała nad liczbą studentów wojskowych.

W 2007 podjęto proces reorganizacji uczelni tworząc: Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

30 września 2016 r. na mocy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej Dz.U. z 2016 r. poz. 906 AON została zlikwidowana, a w jej miejsce utworzono Akademię Sztuki Wojennej.

                                     

2. Badania naukowe

Akademia prowadziła badania w dziedzinie nauk o obronności, obejmujących problemy: strategii, sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych, lotnictwa i obrony powietrznej oraz nauk humanistycznych i ekonomicznych. Prace badawcze miały charakter prognostyczny, modelowy i studyjny. AON uczestniczył też w badaniach naukowych prowadzonych przez NATO Defence College.

                                     

3. Współpraca międzynarodowa

AON współpracował z wyższymi uczelniami innych armii, szczególnie z akademiami Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Danii, Austrii, Szwecji, Francji i USA. Uczelnia utrzymywała też kontakty z ośrodkami kształcenia: Litwy, Ukrainy, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Chin, Korei Południowej, Indii, Pakistanu i Arabii Saudyjskiej.

                                     

4. Proces kształcenia

Akademia Obrony Narodowej kształciła studentów w programach studiów wszystkich trzech stopni od licencjackich do doktorskich.

Ważną rolę w działalności uczelni odgrywały studia podyplomowe z zakresu: obronności państwa, edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa informacyjnego i zarządzania lotnictwem.

AON szkolił kadry cywilne na rzecz obronności państwa, m.in. przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i samorządowej. W każdym roku akademickim blisko 250 słuchaczy kształciło się na Wyższych Kursach Obronnych.

                                     

5. Struktura organizacyjna 2013

 • Komenda
 • Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 • Instytut Zarządzania
 • Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej
 • Instytut Obronności
 • Instytut Dowodzenia
 • Instytut Logistyki
 • Instytut Prawa i Administracji
 • Instytut Strategii
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 • Instytut Bezpieczeństwa Państwa
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa
 • Pion Doskonalenia Kadr Wojskowych
 • Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów
 • Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
 • Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia
 • Wydział Kształcenia na Odległość
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Wydział Infrastruktury
 • Pion Kanclerza
 • Wydział Wychowawczy
 • Wydział Personalny
 • Wydział Naukowy
 • Wydział Zabezpieczenia
 • Ambulatorium
 • Wydział Organizacji Studiów
 • Studium Języków Obcych
 • Kwestura
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Biblioteka Główna
 • Sekcja Spraw Studenckich
 • Wydawnictwo AON
 • Sekcja BHP


                                     

6. Organizacje studenckie

Na Akademii Obrony Narodowej działały różne koła naukowe i organizacje studenckie:

 • Koło Naukowe Studentów Logistyki AON
 • Studencka Akademia Bezpieczeństwa
 • Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
 • Lotnicze Koło Naukowe
 • Ars Legis
 • Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
 • Erasmus Student Network
 • Jednostka Strzelecka 1313 AON im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil” – terenowa jednostka organizacyjna ZS "Strzelec” OSW
 • Studencka Akademia Polowa
 • Młoda Europa – koło naukowe studentów Europeistyki
 • Koło Naukowe Związku Strzeleckiego "Strzelec”
 • Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
 • Koło Naukowe Administratywistów AdLex
 • Studenckie Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa "DELPA”
 • Studencka Telewizja
 • Podróżniczy Klub Studencki

Od 30 sierpnia 2013 r. na Akademii działało Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Akademii Obrony Narodowej.                                     

7. Komendanci-rektorzy

 • gen. dyw. dr inż. Romuald Ratajczak od 2009–2012
 • gen. broni dr hab. inż. Józef Buczyński 2006–2007
 • gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz 2000–2003
 • cz.p.o. płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski 17 listopada 2015 – 7 kwietnia 2016
 • gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek od 2012–2014
 • cz.p.o. płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski 17 czerwca 2014 – 21 października 2015
 • płk. dr inż. Ryszard Parafianowicz 7 kwietnia 2016 – 30 września 2016
 • gen. broni prof. dr inż. Tadeusz Jemioło 1990–2000
 • gen. broni dr Józef Flis 2003–2006
 • gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek 21 października – 17 listopada 2015
 • gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij 2007–2009

Użytkownicy również szukali:

akademia obrony narodowej kierunki, akademia obrony narodowej rekrutacja, akademia sztuki wojennej czesne, akademia sztuki wojennej rekrutacja 2020, akademia sztuki wojennej rekrutacja,

...
...
...