Poprzednia

ⓘ Idee elementarne
                                     

ⓘ Idee elementarne

Idee elementarne - pojęcie wprowadzone do etnologii przez ewolucjonistę Adolfa Bastiana na oznaczenie idei wspólnych wszystkim ludziom, bez względu na kontekst kulturowy, w którym funkcjonują.

Nigdy nie występują w stanie "czystym", lecz przejawiają się w ideach etnicznych - obrzędach, mitach, wierzeniach, itp.

                                     
  • dostarczyła ram dla współczesnej fizyki cząstek elementarnych badającej oddziaływania podstawowe i cząstki elementarne W 1954 Yang i Mills rozwinęli klasę teorii
  • jak masa, ładunek i spin. Cząstkami identycznymi są te same cząstki elementarne np. elektrony, neutrina, kwarki lub fotony, ale identyczne mogą być
  • dziejów obyczajów, a także różnorodnych zagrożeń bytu społecznego klęsk elementarnych i masowych zagrożeń, XIX i XX wiek: badania nad historią polityczną
  • używa terminów nauczanie elementarne idea nauczania elementarnego w znaczeniu postaw wychowania Nauczanie elementarne Pestalozzi rozumie zgodne
  • roku 1924 Louis de Broglie zaproponował hipotezę, według której cząstki elementarne miały podobną dwoistą naturę. Każda z nich jest zarówno cząstką, jak
  • możliwości sztuki fotograficznej, skupionych wokół idei fotografii kontaktowej cykl Kontakty i elementarnej Organizowano wystawy monograficzne, np. dotyczące
  • które doprowadziły do powstania kompleksu de Rhama, jak również bardziej elementarne koncepcje, jak iloczyn klinowy, który jest uogólnieniem iloczynu wektorowego
  • rentgenowskiego albo promieniowaniem γ. Pierwsze opublikowane wartości ładunku elementarnego otrzymane tą metodą wynosiły 1, 33 10 19C wyznaczona 1910 i 1, 592 0
  • przejęcie metod przemysłowych w budownictwie, przejmując marksistowskie idee społeczne. Klasyczny konstruktywizm podkreślał też znaczenie samego procesu
  • zapisem buchalteryjnym i nie symbolizują realnie występujących reakcji elementarnych Nad i pod strzałkami bardzo często dodaje się skrótowe opisy warunków

Użytkownicy również szukali:

...
...
...