Poprzednia

ⓘ Ekwiwalent subsydiowania producenta
                                     

ⓘ Ekwiwalent subsydiowania producenta

Ekwiwalent subsydiowania producenta – miara służąca do określenia wielkości wsparcia producentów rolnych w ramach polityki rolnej kraju. Koszty transferów pokrywane są przez konsumentów lub podatników. Za transfery uważa się zarówno dopłaty bezpośrednie, subsydia do środków produkcji jak i doradztwo czy edukacje rolniczą. PSE może przyjmować wartości mniejsze lub większe od zera.

                                     

1. Sposób obliczania PSE

  • Wartość PSE dla produktu: Pp - Pt x Qp + Sp
  • PSE na jednostkę wartości produktu w %: PSE/ Vp x 100
  • PSE na jednostkę ilości produktu zł/kg: PSE/Qp

Gdzie:

  • Pt – średnia cena uzyskiwana w eksporcie krajowym lub średnia w eksporcie/imporcie CIF
  • Pp – średnia cena uzyskiwana przez producenta
  • Sp – kwota subsydiów dla producentów mających wpływ na wzrost produkcji w krótkim okresie
  • Vp – wartość produkcji danego produktu rolniczego
  • Qp – ilość produkcji danego produktu rolniczego