Poprzednia

ⓘ Odkrywca
                                     

ⓘ Odkrywca

Odkrywca – trzeci męski stopień harcerski w ZHP. Jego oznaczeniem jest jedna krokiewka na pagonie oraz srebrna lilijka nabita na krzyżu harcerskim. Zdobywają go harcerze w wieku 13–16 lat.

                                     

1.1. W ZHP Idea stopnia

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynny, odważany, samodzielny.

                                     

1.2. W ZHP Wymagania do otwarcia próby

 • zdobył stopień Wywiadowca. Jeśli nie posiada stopnia Wywiadowca, realizuje próbę Odkrywcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
 • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.
                                     

1.3. W ZHP I. Praca nad sobą

 • Wykazałem, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
 • Potrafię w prostych sytuacjach porozumieć się w języku obcym.
 • Załatwiłem powierzoną mi sprawę w instytucji lub urzędzie.
 • Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.
 • Dbam o sprzęt drużyny. Brałem udział w jego konserwacji.
 • Umiejętnie korzystam z Internetu wyszukuję potrzebne informacje, posiadam adres e-mail.
 • Określiłem swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
 • Aktywnie realizuję obowiązki wynikające z mojej wiary.
 • Zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualny i obowiązkowy.
 • Zdobyłem nową umiejętność przydatną w gospodarstwie domowym.
 • Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki domowe.
 • Zorganizowałem wyjście zastępu lub drużyny grupy koleżanek lub kolegów do kina, teatru, na koncert, do muzeum lub inną imprezę kulturalną.
 • Wziąłem udział w zaplanowaniu i zorganizowaniu akcji zarobkowej dla drużyny.


                                     

1.4. W ZHP II. Doskonalenie harcerskie

 • Kierowałem budową urządzenia obozowego według własnego projektu. Umiem sprawnie posługiwać się sprzętem pionierskim. Potrafię zawiązać co najmniej 10 węzłów i ich zastosowanie.
 • Znam strukturę ZHP.
 • Odnalazłem na mapie miejsce, w którym się znajduję, poprowadziłem w czasie gry terenowej lub wycieczki zastęp według mapy topograficznej. Na podstawie mapy topograficznej określiłem długość trasy, nachylenie terenu, przybliżony czas marszu, azymut na dany punkt. Zmierzyłem w terenie odległość i wysokość.
 • Odwiedziłem komendę mojego hufca. Znam adres komendy mojej chorągwi i Głównej Kwatery. Wiem, jak nazywa się komendant hufca, komendant chorągwi, Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP.
 • Wyrobiłem w sobie pożyteczne nawyki ekologiczne.
 • Wiem, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce.
 • Potrafię wskazać główne etapy w dziejach harcerstwa.
 • Czytam książki o tematyce harcerskiej.
 • Wiem, co to jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody. Wymienię kilka polskich parków narodowych oraz wskażę występujące w nich osobliwości przyrodnicze. Odwiedziłem jeden z parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów.
 • Potrafię ocenić czynności życiowe tętno i oddech, znam prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia pokarmowego.
 • Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny.
                                     

1.5. W ZHP III. Poszukiwanie pól służby

 • Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych.
 • Wiem, na czym polega demokracja. Brałem udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

W okresie próby uczestniczyłem w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej dwóch biwakach lub rajdach, zrealizowałem co najmniej trzy projekty, w tym przynajmniej jeden na rzecz środowiska np. szkoły, osiedla. Zdobyłem w tym czasie przynajmniej trzy sprawności dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe.

Próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.