Poprzednia

ⓘ Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
                                     

ⓘ Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk o Ziemi, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 2 instytuty. Poza tym wydział współtworzy wspólnie z Wydziałem Nauk Biologicznych Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. Aktualnie zatrudnionych jest 114 pracowników naukowo-dydaktycznych

Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

W 2009 na wydziale studiowało łącznie 999 studentów w tym 804 na studiach dziennych, 35 na studiach zaocznych i 160 na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

                                     

1. Historia

Kształcenie na kierunkach związanych z naukami o Ziemi na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęło się w 1945 roku. W tym samym roku utworzono na tej uczelni Międzywydziałowy Instytut Geograficzny. W 1952 roku jednostka ta uzyskała status instytutu kierunkowego w ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych. W skład tego wydziału wchodził także Instytut Nauk Geologicznych.

Dynamiczny rozwój jednostek naukowo-dydaktycznych wchodzących w skład wyżej wymienionego wydziału spowodował dokonanie jego podziału na trzy mniejsze wydziały: Biotechnologii, Nauk Biologicznych oraz Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, co miało miejsce 1 września 2006 roku. Pierwszym dziekanem nowej placówki został prof. dr hab. Stanisław Staśko, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencję do 2012 roku.

                                     

2. Kierunki kształcenia

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska kształci studentów na następujących kierunkach na studiach I stopnia licencjackich – 3-letnie II stopnia magisterskich uzupełniających 2 letnie:

 • geografia
 • geologia

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:

 • Studia Podyplomowe: Surowce Energetyczne i Źródła Odnawialne Energii
 • Podyplomowe Studia Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Studia Podyplomowe: GIS i modelowanie przepływu wód podziemnych
 • Studia Podyplomowe: Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza
 • Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli
 • Studia Podyplomowe: Ocena Zasobów Środowiska i Zagrożeń Środowiskowych
 • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe dla Nauczycieli uczących w klasach IV–VI szkoły podstawowej zintegrowanego przedmiotu Przyroda
 • Podyplomowe Studia Turystyki i Edukacji Regionalnej

Możliwe jest również podjęcie studiów III stopnia doktoranckich na kierunkach:

 • geologia
 • geografia
 • ochrona środowiska

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie: geologii
 • doktora nauk o Ziemi w zakresie: geografii, geologii
                                     

3.1. Struktura organizacyjna Instytut Nauk Geologicznych

Dyrektor: prof. dr hab. Jacek Puziewicz Zastępca: Kontakt: Plac Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław www: www.ing.uni.wroc.pl

Instytut Nauk Geologicznych UWr dzieli się na 10 zakładów:

 • Kierownik: prof. dr. hab Ryszard Kryza
 • Zakład Mineralogii i Petrologii
 • Kierownik: prof. dr hab. Jacek Puziewicz
 • Zakład Petrologii Eksperymentalnej
 • Kierownik: dr Anna Górecka-Nowak p.o. kierownika
 • Zakład Geologii Stratygraficznej
 • Zakład Geologii Fizycznej
 • Kierownik: dr hab. Jacek Szczepański
 • Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Zakład Hydrogeologii Podstawowej
 • Zakład Hydrogeologii Stosowanej
 • Kierownik: dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr
 • Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi
 • Kierownik: dr hab. Andrzej Solecki, prof. UWr
 • Kierownik: dr hab. Jerzy Sobotka, prof. UWr
 • Zakład Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej
 • Kierownik: prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek
 • Zakład Geologii Stosowanej i Geochemii
 • Zakład Paleobotaniki
 • Kierownik: dr hab. Teresa Kuszell, prof. UWr


                                     

3.2. Struktura organizacyjna Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Migoń Zastępca ds. Dydaktycznych: dr hab. Alicja Krzemińska Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych: doc. dr Janusz Kida Kontakt: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław www: www.geogr.uni.wroc.pl

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr dzieli się na 7 zakładów i 1 samodzielną pracownię

 • Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Jary
 • Zakład Geografii Fizycznej
 • Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
 • Kierownik: dr hab. Krzysztof Widawski
 • Kierownik: dr hab. Władysław Hasiński, prof. UWr
 • Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Kierownik: prof. dr hab. Piotr Migoń
 • Zakład Geomorfologii
 • Zakład Geoinformatyki i Kartografii
 • Kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr
 • Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
 • Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Migała
 • Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
 • Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Ciok
 • Kierownik: dr Anna Dębicka
 • Pracownia Dydaktyki Geografii