Poprzednia

ⓘ Legitymacja szlachectwa
Legitymacja szlachectwa
                                     

ⓘ Legitymacja szlachectwa

Legitymacja szlachectwa – weryfikacja szlachectwa przed urzędem heroldii.

W Rzeczypospolitej nie była znana z uwagi na brak heroldii. Podobną nieco funkcję urzędowego potwierdzenia szlachectwa pełniła nagana.

Stosowana w okresie rozbiorów przez heroldie wszystkich państw zaborczych w latach 1832-1861 na terenie zaboru rosyjskiego działała Heroldia Królestwa Polskiego.

Niekiedy legitymacja szlachectwa wiązała się z udokumentowaniem prócz szlacheckiego pochodzenia również posiadania majątku ziemskiego.