Poprzednia

ⓘ Gospodarka rynkowa
Gospodarka rynkowa
                                     

ⓘ Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa – rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze, kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania. Podstawą podejmowania tych decyzji są informacje płynące z rynku, m.in. ceny dóbr i usług, ceny czynników wytwórczych, płace, stopy procentowe, stopy zysku, kursy papierów wartościowych, kursy walutowe oraz oczekiwania podmiotów gospodarczych co do kształtowania się wyżej wymienionych w przyszłości.

Dominującym współcześnie przykładem gospodarki rynkowej jest gospodarka kapitalistyczna. Błędem jest jednak używanie pojęcia "gospodarka rynkowa” w charakterze synonimu kapitalizmu, bowiem "rynki nie są. unikatowe dla kapitalizmu i nie ma w nich nic nieodłącznie kapitalistycznego”. Zarówno gospodarki przedkapitalistyczne np. feudalizm, jak też wiele form socjalizmu np. socjalizm rynkowy w bardzo dużym stopniu polegało na rynku jako mechanizmie dystrybucji i alokacji, w związku z czym również zalicza się je do kategorii gospodarek rynkowych.

                                     

1. Krytyka

Przeciwnicy gospodarki rynkowej wskazują na takie jej cechy jak traktowanie istot żywych jako zasobów, ignorowanie wartości o charakterze moralnym i filozoficznym, jak również promowanie egoizmu. Uważają również, że nieregulowany rynek przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych.