Poprzednia

ⓘ Michał Buchowski
                                     

ⓘ Michał Buchowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od 2005 roku. Prezydent European Association of Social Anthropologists w kadencji na lata 2009-10 pierwszy w historii Towarzystwa z Europy Środkowo-Wschodniej, wcześniej członek Komitetu Wykonawczego 2007-08. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego World Council of Anthropological Associations w kadencji na lata 2012-2014, wcześniej zastępca przewodniczącego 2010-12. Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM od 2008 roku oraz Centrum Badań Migracyjnych. Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism, w tym "Social Anthropology", "Journal of Language and Politics" i "Socialni Studie".

                                     

1. Działalność naukowa

W centrum jego zainteresowań znajdują się: teoria i metodologia antropologii, antropologia postsocjalizmu i współczesne społeczeństwo polskie, antropologia religii magia, racjonalność, migracje oraz heterogeniczność kulturowa.

Profesor doktor habilitowany, wykładowca antropologii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierownik Zakładu Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej w tym Instytucie, od 2008 roku dyrektor tegoż Instytutu. Piastuje Katedrę Porównawczych Studiów Środkowoeuropejskich na Wydziale Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

Stypendysta na Uniwersytecie w Cambridge, Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim, Commonwealth Center na Uniwersytecie w Wirginii i Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Kansaskim oraz Fundacji Humboldta na Uniwersytecie Berlińskim. Prowadził badania w Centre national de la recherche scientifique w Paryżu i Centre Marc Bloch w Berlinie. W roku akademickim 2001-2002 pracował jako Visiting Profesor na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey, a w roku 2003-2004 został pierwszym w historii Kościuszko Foundation i Semper Polonia Distinguished Visiting Profesor Uniwersytet Columbia, Nowy Jork.

Badania terenowe prowadził w wielkopolskiej wiosce Dziekanowice.

                                     

2. Wybrane publikacje

Autor:

 • Etnologia polska: historie i powinowactwa, Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012
 • wspólnie z Jacek Schmidt red) Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ​ISBN 978-83-63795-07-8 ​
 • Klasa i kultura w okresie transformacji. Antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce, Poznań 1996, Wyd. Drawa, ​ISBN 83-900754-5-8 ​
 • Rethinking Transformation: an anthropological perspective on post-socialism, Poznań 2001, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ​ISBN 83-7112-011-7 ​
 • The rational other, Poznań 1997, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ​ISBN 83-7112-199-7 ​
 • wspólnie z Jacek Schmidt red) Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ​ISBN 978-83-63795-03-0 ​
 • Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia magicznego w antropologii i filozofii brytyjskiej, Poznań 1990, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 200, ​ISBN 83-232-0347-4 ​
 • wspólnie z Wojciechem Bursztą, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992, PWN, seria Metodologia Humanistyki, ​ISBN 83-01-10331-0 ​
 • Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Kraków 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 238, ​ISBN 83-233-1799-2 ​, ​ISBN 83-233-1798-4 ​
 • Reluctant capitalists. Class and culture in a local community in Western Poland, Berlin, 1997, Centre Marc Bloch, ​ISBN 2-11-089655-8 ​
 • Magia - jej funkcje i struktura, Poznań 1986, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria Etnografia Nr 11, PL ISSN 0209-2077
 • Magia i rytuał, Warszawa 1993, Wydawnictwo Instytutu Kultury, s. 168, ​ISBN 83-85323-59-7 ​

Redaktor antologii:

 • red. z Bożeną Chołuj Die Konstruktion des Anderen in Mitteleuropa: Diskurse, politische Strategien und soziale Praxis = The construction of the other in Central Europe: discourses, political strategies and social practice, FrankfurtOder-Słubice 2001, Collegium Polonicum, ​ISBN 83-88135-58-9 ​
 • wybór i red. nauk. Amerykańska antropologia kognitywna, tł. Joanna Dankowska i inni, Warszawa 1993, Wydawnictwo Instytutu Kultury, s. 294, ​ISBN 83-85323-50-3 ​
 • wybór i red. nauk. Amerykańska antropologia postmodernistyczna, tł. Wojciech Dohnal i inni, Warszawa 1999, Wydawnictwo Instytutu Kultury, s. 317, ​ISBN 83-85323-86-4 ​

Tłumaczenia:

 • Edmund Leach, Algirdas Julien Greimas Rytuał i narracja, Warszawa 1989, PWN, seria Metodologia Humanistyki
 • Michael Herzfeld Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna w państwie narodowym, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria Cultura
 • Edmund Leach, Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej, Warszawa: PWN, 2010, ​ISBN 978-83-01-16475-1 ​