Poprzednia

ⓘ Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
                                     

ⓘ Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Powiat kędzierzyńsko-kozielski – powiat w Polsce, na terenie województwa opolskiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kędzierzyn-Koźle.

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Kędzierzyn-Koźle
 • miasta: Kędzierzyn-Koźle
 • gminy wiejskie: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś
                                     

1. Geografia

Powiat kędzierzyńsko-kozielski jest położony w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. Historycznie teren powiatu leży na Górnym Śląsku. Powiat jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 41.2638 ha, w tym:

 • nieużytki – 0.1071 ha
 • miejskie tereny zabudowane – 10.6235 ha
 • drogi – 12.7285 ha
 • wody płynące – 0.0652 ha
 • inne tereny zabudowane – 17.9111 ha
 • miejskie tereny niezabudowane – 0.0706 ha
 • grunty orne – 3.3510 ha
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 15.5702 ha

Powierzchnię powiatu w większości stanowią użytki rolne oraz obszary leśne:

Źródło: Biuletyn Statystyczny na dzień 31.03.2006 r.

                                     

2. Władza powiatu

Władzę w powiecie sprawuje Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego organ uchwałodawczy i Zarząd Powiatu ze Starostą na czele organ wykonawczy.

Starostowie Powiatu

 • Małgorzata Tudaj PO - 2012-2014, 2014-obecnie
 • Józef Gisman Mniejszość Niemiecka - 1999-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2011
 • Artur Widłak PO - 2011-2012
                                     

2.1. Władza powiatu Starostowie Powiatu

 • Małgorzata Tudaj PO - 2012-2014, 2014-obecnie
 • Józef Gisman Mniejszość Niemiecka - 1999-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2011
 • Artur Widłak PO - 2011-2012
                                     

3. Demografia

Cechą charakterystyczną dla ludności zamieszkującej powiat kędzierzyńsko-kozielski jest wielokulturowość, która przejawia się w harmonijnym współżyciem Ślązaków, Polaków z Kresów Wschodnich i tzw. "Centralnej Polski" oraz Niemców. Działalność ruchu mniejszości niemieckiej i powstanie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na "Śląsku Opolskim" stanowi ważny element życia kulturalnego, społecznego i politycznego powiatu.

Liczba ludności dane z 30 czerwca 2005:

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2014 roku.
                                     

4. Gospodarka

Powiat kędzierzyńsko-kozielski posiada duży potencjał gospodarczy, infrastrukturalny, społeczny i intelektualny. Gospodarka opiera się na dobrze rozwiniętym przemyśle chemicznym jeden z największych zakładów chemicznych w kraju: ZAK Spółka Akcyjna i inne, dużym węźle kolejowym, stoczni i porcie rzecznym na Odrze, kopalni piasku oraz licznych zakładach usługowych i remontowo-budowlanych.

W grudniu 2005 w powiecie było zarejestrowanych 8196 podmiotów gospodarczych posiadających REGON, natomiast dane z grudnia roku 2011 wskazują na 8858 podmiotów.

                                     

5. Jednostki

 • Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Wojska Polskiego 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Dom Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowszczaków 1, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
 • Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Piastowska 15, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Powiatowy Urząd Pracy, ul. Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 15, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety – Prowincja Nyska, ul. Łukasiewicza 9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim, ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 • Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • SPZOZ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej, ul. Leszka Białego 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Użytkownicy również szukali:

gmina kędzierzyn - koźle, starostwo powiatowe kędzierzyn,

...
...
...