Poprzednia

ⓘ Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi
                                     

ⓘ Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi

English version: Communist Party of Western Belorussia

Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi – ugrupowanie polityczne działające w latach 1923–1938 na terenie północno-wschodniej RP, część składowa KPP.

                                     

1. Historia

KPZB została utworzona w październiku 1923 w Wilnie na mocy uchwały II Zjazdu KPRP z sierpnia 1923 o wydzieleniu dwóch sekcji narodowo-terytorialnych: KPZB i KPZU. Była autonomiczną formacją w ramach KPRP. Do jej struktury akces zgłosiła Białoruska Organizacja Rewolucyjna BRA. Działała na terenach do których prawa rościł sobie Związek Radziecki, skupiała w swoich szeregach komunistów niezależnie od narodowości w większości Żydów i Białorusinów. Dzieliła się na okręgi: białostocki, wileński i brzeski, a później również grodzieński, piński i słonimsko-baranowicki. Jako jej przybudówka działał Związek Młodzieży Komunistycznej Zachodniej Białorusi założony w 1924.

Na II konferencji w listopadzie 1924 opowiedziała się za oderwaniem terenów na wschód od linii Curzona i włączeniem ich do ZSRR na skutek zbrojnego powstania przeciwko rządowi II RP.

Walczyła o prawa narodowe Białorusinów, wyzwolenie społeczne i reformy gospodarcze nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna bez odszkodowania oraz o prawo do przyłączenia do BSRR.

Znani działacze: Mikołaj Orechwa, Sergiusz Prytycki, Wiera Charuża, Abram Razensztajn-Maksimowski, Łazar Aronsztam, Salomon Miller, Jakub Jankiel Bąk, Edwarda Orłowska, Grzegorz Smolar.

Rozwiązana w 1938 z rozkazu Stalina, na skutek oskarżeń o kolaborację z władzami RP. Po włączeniu Zachodniej Białorusi do ZSRR, większość jej aktywistów wymordowano, niektórzy dołączyli do KPZR.

                                     
  • Centralne Biuro Komunistycznej Partii bolszewików Białorusi biał. Цэнтральнае бюро Камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, Centralnaje biuro Kamunistycznaj
  • Młodzieży Komunistycznej Od 1922 członek Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi sekcji Komunistycznej Partii Polski do rozwiązania partii przez Komintern
  • W 1931 został sekretarzem rejonowego komitetu Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Białorusi KZMZB w Krynkach, później analogiczną funkcję
  • żydowskiego. Był członkiem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach
  • na terenie północno - wschodniej Polski. Wszedł w skład Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi jako sekretarz jej KC oraz członek KC KPP. W tym samym
  • Działał w Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi od 1931 Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii bolszewickiej Polskiej Partii Robotniczej

Użytkownicy również szukali:

...
...
...