Poprzednia

ⓘ Society of Actuaries
Society of Actuaries
                                     

ⓘ Society of Actuaries

Towarzystwo Aktuariuszy – amerykańska organizacja skupiająca aktuariuszy specjalizujących się głównie w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach zdrowotnych i innych świadczeniach. Powstała w 1949. Jej siedziba znajduje się w Schaumburgu w stanie Illinois.

Towarzystwo uznaje za swoje główne cele:

  • udostępnianie podstawowej edukacji w naukach aktuarialnych, a także popieranie zaawansowanej edukacji i rozwoju profesjonalnego swoich członków,
  • promowanie wysokich standardów zawodowych i etycznych wśród praktykujących aktuariuszy.
  • propagowanie szeroko rozumianych badań aktuarialnych mających na celu dalszy rozwój zawodu aktuariusza,

Towarzystwo przyznaje trzy stopnie zawodowe:

  • FSA od ang. Fellow of Society of Actuaries
  • CERA od ang. Chartered Enterprise Risk Analyst - wprowadzony w 2007
  • ASA od ang. Associate of Society of Actuaries

Posiadacze tytułu ASA bądź FSA mogą zostać członkami Amerykańskiej Akademii Actuarialnej. Dodatkowym wymaganiem może być trzyletni staż zawodowy.

                                     
  • Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbit: Actuarial mathematics. Itasca, Ill.: Society of Actuaries 1986. ISBN 0 - 938959 - 10 - 7. ang. Wojciech Otto: Ubezpieczenia majątkowe
  • Institute of Actuaries GreatI.A. G. Britain Institute of Actuaries GreatI.A. G., Proceedings of the centenary assembly of the Institute of Actuaries Printed
  • A. Jones, Cecil J. Nesbit: Actuarial mathematics. Itasca, Ill.: Society of Actuaries 1986. ISBN 0 - 938959 - 10 - 7. ang. Hans U. Gerber: Life insurance
  • Hickman, D.A. Jones, C.J. Nesbit: Actuarial mathematics. Itasca, Ill.: Society of Actuaries 1986. ISBN 0 - 938959 - 10 - 7. ang. Hans U. Gerber: Life insurance

Użytkownicy również szukali:

jak zostać aktuariuszem, kodeks etyki zawodowej polskiego stowarzyszenia aktuariuszy, polski instytut aktuariuszy,

...
...
...