Poprzednia

ⓘ Zasada przyspieszenia
                                     

ⓘ Zasada przyspieszenia

Zasada przyspieszenia sformułowana w 1909 roku przez Alberta Aftaliona dotyczy zmian w nakładach inwestycyjnych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego.

Według tej zasady w okresie prosperity przedsiębiorstwa antycypują dalszy wzrost gospodarczy i decydują się na dodatkowe inwestycje, aby sprostać przyszłemu popytowi. Te inwestycje powodują dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

Efekt ten działa także w drugą stronę – spadek produkcji będący następstwem obniżenia popytu wywołuje przyspieszony spadek inwestycji.