Poprzednia

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
                                     

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego – jedna ze szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie. Mieści się przy ulicy Piłsudskiego 4. Liceum nosi imię absolwenta szkoły, uważanego za najwybitniejszego preromantyka w Polsce, Kazimierza Brodzińskiego. W 2009 obchodziła jubileusz 450-lecia istnienia, co sytuuje ją w gronie siedmiu najstarszych szkół tego typu w Polsce.

                                     

1. Historia

Za początek szkoły uważa się drugą połowę XV wieku, za dowód przyjmuje się nazwiska tarnowian zapisane w księdze Uniwersytetu Jagiellońskiego, pochodzącej z lat 1400–1642. Początkowo była to szkoła parafialna związana organizacyjnie z kapitułą kolegiaty tarnowskiej, służąca potrzebom mieszczaństwa. Uczono w niej czytania i pisania, rachunków, gramatyki łacińskiej i śpiewu kościelnego.

18 czerwca 1559 r. hetman wielki koronny Jan Amor Tarnowski nadał szkole parafialnej dotację, która sprawiła, że stała się ona tzw. "szkołą uczoną retoryczno-humanistyczną”. Ta data uznawana jest jako oficjalny początek działalności szkoły. W październiku 1756 roku szkoła została przekształcona w Kolonię Akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego. 3 listopada 1784 r. Kolonia Akademicka została włączona w austriacki system szkolny i nadano jej oficjalnie nazwę Cesarsko-Królewskie Gimnazjum w Tarnowie.

Pierwsza matura w Tarnowie odbyła się w Gimnazjum w dniach 1–7 października 1850 r. Egzamin zdało 18 uczniów. W 1875 roku otwarty został obecny budynek szkoły, przy ówczesnej ulicy Seminaryjskiej obecnie Piłsudskiego. Okazały gmach został wystawiony na koszt Cesarstwa. W kolejnych latach szkoła rozwijała się pod kierownictwem dyrektora Bronisława Trzaskowskiego. Z jego inicjatywy 17 lipca 1884 r. przed budynkiem odsłonięto pomnik Kazimierza Brodzińskiego, autorstwa Walerego Gadomskiego. Drugi pomnik, Józefa Szujskiego, odsłonięto w 1886 r.

Po I wojnie światowej Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadał placówce nazwę Państwowego Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego. Przez kilka lat po okresie II wojny światowej szkoła nosiła nazwę I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego. Ostatecznie w 1962 r. nazwę zmieniono na obecną – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Także, wraz z rokiem szkolnym 1962/1963, szkoła stała się koedukacyjna. Na przełomie lat 60. i 70. XX w. przy szkole powstała hala sportowa. 6 czerwca 1965 r. szkoła obchodziła jubileusz 400-lecia, a w dniach 25–26 września 2009 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszowe 450-lecia istnienia szkoły i tradycji szkolnych Tarnowa.

                                     

1.1. Historia Fundacja Semper Primus

Od kilku lat z działalnością szkoły związana jest Fundacja Semper Primus, powołana do istnienia aktem notarialnym z dnia 14 IX 1999 przez dwudziestu siedmiu fundatorów. Nadzór nad fundacją stanowi Minister Edukacji Narodowej. Zadaniami Fundacji są wspieranie Liceum w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, wspierania w finansowaniu zadań inwestycyjnych i innych działań zmierzających do rozwoju szkoły, promowania szkoły, fundowania stypendiów, aktywizacji absolwentów do działania na rzecz I Liceum, wspierania absolwentów w poszukiwaniu pracy i dalszym kształceniu.

Honorowymi członkami Fundacji zostali: ks. Michał Heller, Julian Dybiec i Andrzej Sikora.

Fundacja rokrocznie wręcza medal Semper Primus i stypendium w wysokości 1000 zł dla najwybitniejszego absolwenta.

                                     

2. Osiągnięcia

Liceum zapewnia wysoki poziom nauczania, czego potwierdzeniem są miejsca zajmowane w rankingach organizowanych przez Perspektywy i Gazetę Wyborczą. Zawdzięcza to przede wszystkim dobrym wynikom egzaminu maturalnego. Szczególnie wysokie wyniki osiągane są w nauczaniu biologii – zarówno w pracy z ogółem uczniów, co potwierdzają wyniki matury, jak i w pracy z olimpijczykami. W 2008 roku jeden z uczniów został pierwszym od 1990 laureatem Olimpiady Matematycznej z Tarnowa. Każdego roku do etapu centralnego Olimpiady Biologicznej awansuje kilku uczniów, często sięgając po tytuł laureata. Kolejnym przedmiotem, którego poziomem nauczania może pochwalić się placówka, jest fizyka. Jako jedyna z tarnowskich szkół miała w ostatnich latach finalistę Olimpiady Fizycznej i laureata Olimpiady Astronomicznej, jest także szeroko reprezentowana w innych konkursach fizycznych. W ostatnich latach uczniowie I Liceum reprezentowali Polskę – jako jedni z nielicznych i najlepszych w kraju – w zawodach międzynarodowych olimpiad z biologii, geografii i astronomii, zajmując wysokie miejsca. Uczniowie odnoszą także sukcesy w olimpiadach z szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych, takich jak Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym czy Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie.                                     

3. Działalność pozalekcyjna

Liceum jest prężnym ośrodkiem turystyki pieszej. Przy szkole działa koło PTTK organizujące liczne rajdy i obozy. Tradycją szkoły jest organizacja kilkudniowego Rajdu im. Kazimierza Brodzińskiego, którego tradycja sięga lat siedemdziesiątych. Liceum odnosi także sukcesy sportowe. Szczególnie wysokie wyniki na poziomie ogólnopolskim uzyskuje w strzelectwie kobiet. Przy szkole działa klub siatkarski Jedynka, prowadzący szkolenia dziewcząt i III-ligową drużynę seniorek. Jego wychowanką była, między innymi, Agata Mróz.

Działalność pozanaukowa uczniów I Liceum obejmuje także m.in. uczestnictwo w samorządzie uczniowskim, kole PCK, szkolnym radiu, jak również w chórze Scholae Juventus Tarnoviensis, działającym od roku szkolnego 2002/2003.

Wieloletnią tradycją Liceum jest organizowany od 1984 Przegląd Talentów Muzycznych. Od 30 lat impreza ta umożliwia prezentację przed szerszą publicznością uzdolnień muzycznych oraz odkrywanie i promowanie twórczości muzycznej młodzieży szkół średnich w pierwotnym zamyśle z okolic Tarnowa, a obecnie z całego województwa.

                                     

4. Kadra

Prefekci

 • Euzebiusz Czerkawski 1847–1848
 • Józef Hofman 1831–1832
 • Franciszek Diwisch 1830–1831
 • Jan Piątkowski 1848–1849
 • Andrzej Wilhelm 1840–1847
 • Izydor Chrościński 1784–1811
 • Józef Szmidt 1811–1830
 • Mateusz Grossmann 1832–1840

Dyrektorzy

 • Michał Gonet 1925–1928
 • Bronisław Trzaskowski 1871–1891
 • Marek Kobielski 1991–2008
 • Czesław Bartosz 1961–1972
 • Romuald Żółtański 1950–1961
 • Marek Lipiński 2008–2009
 • Wiktor Arvay 1924
 • Tymoteusz Mandybur 1865–1870
 • Roman Zawiliński 1901–1908
 • Antoni Gałecki 1849–1851
 • Ludwik Petri 1855–1861
 • Andrzej Oskard 1861–1864/5
 • Wincenty Keidosch 1851–1855
 • Jan Jaglarz 1908–1924
 • Karol Benoni 1892–1901
 • Jadwiga Skolmowska 2013-
 • Józef Nowak 1974–1991
 • Adolf Kargol 1929–1950
 • Małgorzata Wrześniowska 2009–2013
 • Wawrzyniec Handschuh 1851–1852
 • Jan Sękowski 1972–1973
 • Janusz Prochot 1973–1974
 • Józef Skorupka 1928–1929
                                     

5. Nauczyciele

 • Ignacy Przybyłkiewicz
 • Bronisław Gaweł
 • Wiktor Arvay
 • Karol Benedykt Kautzki
 • Ludwik Glatman
 • Jerzy Chumiński
 • Franciszek Kruszyna
 • Maurycy Godowski
 • Emanuel Bujak
                                     

6. Pozycje w rankingach

Ogólnopolski ranking szkół średnich Perspektyw
 • 2015 – pozycja 250. 16. w woj. małopolskim
 • 2013 – pozycja 248. 16. w woj. małopolskim
 • 2016 – pozycja 184. 12. w woj. małopolskim
 • 2014 – pozycja 186. 14. w woj. małopolskim
 • 2012 – pozycja 139. 9. w woj. małopolskim
 • 2018 – pozycja 267. 24. w woj. małopolskim
 • 2019 – pozycja 241. 22. w woj. małopolskim
 • 2020 – pozycja 219. 19. w woj. małopolskim
 • 2017 – pozycja 161. 14. w woj. małopolskim
Ranking małopolskich liceów Gazety Wyborczej
 • 2014 Edycja XIX – pozycja 12.
 • 2016 Edycja XXI – pozycja 13.
 • 2015 Edycja XX – pozycja 12.
 • 2012 Edycja XVII – pozycja 9.
 • 2013 Edycja XVIII – pozycja 14.

Ranking tarnowskich liceów Gazety Krakowskiej

 • 2012 – pozycja 1.
 • 2013 – pozycja 1.

Użytkownicy również szukali:

i lo tarnów absolwenci, i lo tarnów nauczyciele, i lo tarnów profile,

...
...
...