Poprzednia

ⓘ Aglomeracja trójmiejska
Aglomeracja trójmiejska
                                     

ⓘ Aglomeracja trójmiejska

Aglomeracja trójmiejska – aglomeracja na północy Polski nad Zatoką Gdańską. Centralną część tworzy Trójmiasto, czyli policentryczny obszar miast Gdańsk, Sopot i Gdynia. Zewnętrzną część stanowią pozostałe miejscowości w jego pobliżu od Tczewa na południu do Kartuz na zachodzie i Władysławowa na północy.

W zależności od koncepcji i przyjętych kryteriów delimitacji obszarów liczba ludności zamieszkującej aglomerację wynosi od ponad 993 tys. do 1.5 mln osób. Według koncepcji przedstawiających zakres obszarowy aglomeracja obejmuje powierzchnię od 2161.8 do 3719 km².

Miasta zaliczane do aglomeracji: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Tczew, Pruszcz Gdański, Kartuzy, Żukowo, Rumia, Reda, Wejherowo, Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel.

                                     

1. Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

15 września 2011 powołano stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego Trójmiasta, poprzez wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. W ramach OMG-G-S działa 57 samorządów, obejmujące łącznie obszar o powierzchni blisko 5.5 tys km² wg powierzchni powiatów: 6.7 tys. km², zamieszkałe przez blisko 1.5 mln mieszkańców. W strukturze OMG-G-S decydującą rolę ma walne zgromadzenie członków, zarząd w jego skład wchodzą prezydenci miast Trójmiasta i komisja rewizyjna.

                                     

2.1. Koncepcje aglomeracji Trójmiasta Aglomeracja według P. Swianiewicza i U. Klimskiej

W 2005 Paweł Swianiewicz oraz Urszula Klimska wyznaczyli obszar aglomeracji z ośrodkiem centralnym Trójmiasto oraz przyległych 28 gmin. Obszar ten w 2002 zamieszkiwało 1.21 mln osób. Przy wyznaczaniu aglomeracji przeprowadzono delimitację obszarów przyległych, uwzględniając saldo migracji w latach 1998–2002, gęstość zaludnienia w 2002, współczynnik zatrudnienia związany z natężeniem dojazdów.

                                     

2.2. Koncepcje aglomeracji Trójmiasta Aglomeracja według urzędu marszałkowskiego

W 2009 Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opracował Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, gdzie scharakteryzował aglomerację Trójmiasta i dokonał delimitacji jego obszaru. Według urzędu marszałkowskiego aglomerację obejmują 3 miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz 27 gmin. Przy przeprowadzaniu delimitacji brano pod uwagę m.in. aspekty przestrzenne, uwarunkowania społeczno-gospodarcze, prawno-polityczne, ekologiczne, funkcjonalno-techniczne, ekonomiczne. W wyznaczonym obszarze wyróżniono podstawowe elementy składowe jego struktury oraz rozpatrzono powiązania wewnętrzne i zewnętrzne.

                                     

2.3. Koncepcje aglomeracji Trójmiasta Aglomeracja Trójmiasta według Paryska

W 2008 Jerzy Jan Parysek przedstawił, że głównym ośrodkiem aglomeracji Trójmiasta jest Gdańsk, którego funkcje uzupełnia Gdynia. Do innych ośrodków aglomeracji należą: Sopot, Wejherowo, Reda, Rumia, Pruszcz Gdański. Określił, że aglomeracja stanowi policentryczny układ przestrzenno-funkcjonalny, który zamieszkuje ponad 1 mln osób.

                                     

2.4. Koncepcje aglomeracji Trójmiasta Aglomeracja Trójmiasta według Jałowieckiego

W 2000 Bohdan Jałowiecki przedstawił, powołując się na Bassada, że policentryczne Trójmiasto wraz z terenami podmiejskimi jest metropolią, przy czym ów termin należy relatywizować, dopasowując go do polskich kryteriów. Podobnie postępują w 2003 Herbst i Smętkowski w roku 2001

                                     

2.5. Koncepcje aglomeracji Trójmiasta Inne koncepcje

Inne koncepcje podające liczbę mieszkańców aglomeracji, obszaru funkcjonalnego, zespołu miejskiego:

  • według programu ESPON "obszar funkcjonalny Gdańska" FUA, ang. Functional Urban Area w 2002 zamieszkiwało 993 tys. osób.
  • według Eurostat w 2001 LUZ Gdańsk, ang. Larger Urban Zone – 1 097 654 mieszkańców i obszar 3457.32 km², które dane przyjął też T. Markowski,
  • według Eurostat w 2004 LUZ Gdańsk, ang. Larger Urban Zone – 1 105 203 mieszkańców i obszar 3457.32 km².