Poprzednia

ⓘ Komunistyczna Partia Polski (2002)
Komunistyczna Partia Polski (2002)
                                     

ⓘ Komunistyczna Partia Polski (2002)

English version: Polish Communist Party (2002)

Komunistyczna Partia Polski – polska partia polityczna założona 20 lipca 2002, uważająca się za historyczną i ideową spadkobierczynię Komunistycznej Partii Polski, działającej w latach 1918–1938 oraz istniejącej wcześniej Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Odwołuje się też do tradycji Polskiej Partii Robotniczej i częściowo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

                                     

1. Historia

Komunistyczna Partia Polski została założona 20 lipca 2002 w Dąbrowie Górniczej przez działaczy wywodzących się w znacznej części ze Związku Komunistów Polskich "Proletariat” powołanego przez skrajnie lewicowy nurt dawnej PZPR po uprawomocnieniu się postanowienia sądu stawiającego tę partię w stan likwidacji. Założycielami partii byli Marcin Adam, Józef Łachut, Marian Indelak który został sekretarzem krajowego komitetu wykonawczego ugrupowania, Mieczysław Pawela i Krystyna Kowalik. Później do ugrupowania przystąpił m.in. Zbigniew Wiktor wcześniejszy lider ZKP "Proletariat”. Pierwszy zjazd partii odbył się 14 grudnia 2002, drugi – 9 grudnia 2006, trzeci – 11 grudnia 2010, czwarty – 28 marca 2015, a piąty 21 lipca 2019. Ostatni zjazd miał miejsce w Bytomiu, a wcześniejsze w Dąbrowie Górniczej.

W wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 członkowie KPP startowali z list Polskiej Partii Pracy. W wyborach prezydenckich w 2005 partia udzieliła poparcia Danielowi Podrzyckiemu z PPP który na krótko przed wyborami zginął w wypadku drogowym. Przed wyborami prezydenckimi w 2010 przewodniczący partii Józef Łachut wyraził na Kongresie Porozumienia Lewicy poparcie dla kandydatury Grzegorza Napieralskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach samorządowych w tym samym roku KPP współtworzyła KWW Czerwony Wrocław w wyborach do rady miejskiej Wrocławia.

W wyborach parlamentarnych w 2011 pojedynczy członkowie Komunistycznej Partii Polski startowali do Sejmu z ramienia SLD bądź PPP. KPP wezwała natomiast do bojkotu wyborów parlamentarnych w 2015. Nawiązała ponadto kontakty z Polską Lewicą. W wyborach parlamentarnych w 2019 jeden z członków KPP ponownie znajdował się na liście SLD w ramach porozumienia Lewica do Sejmu. Przed wyborami prezydenckimi w 2020 KPP, według słów sekretarza generalnego Unii Pracy, poparła kandydaturę przewodniczącego UP Waldemara Witkowskiego.

                                     

2. Program

Komunistyczna Partia Polski głosi hasła antykapitalistyczne i antyimperialistyczne. Dąży do wprowadzenia socjalizmu i przejęcia władzy politycznej oraz ekonomicznej przez proletariat. Postuluje również zastąpienie własności kapitalistycznej własnością społeczną poprzez nacjonalizację przemysłu, handlu i zasobów naturalnych. Opowiada się również za szerokimi prawami socjalnymi m.in. bezpłatną i powszechną oświatą oraz bezpłatną służbą zdrowia. Partia jest za równouprawnieniem i pełnym rozdziałem Kościoła od państwa m.in. niefinansowaniem przez państwo związków wyznaniowych oraz wycofaniem nauki religii ze szkół publicznych. Postuluje też m.in. zaprzestanie prywatyzacji i reprywatyzacji oraz reformę podatkową progresywny system podatkowy, ograniczenie VAT, a także lustrację majątkową. Krytykuje likwidację PRL i transformację ustrojową. KPP jest także przeciwko uczestnictwu Polski w Unii Europejskiej i NATO. Ponadto partia stanowczo sprzeciwia się ustawom dekomunizacyjnym uchwalonym przez rząd PiS i polityce historycznej prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej.

                                     

3. Struktura i działacze

Liczba członków Komunistycznej Partii Polski na przestrzeni lat wahała się od kilkuset do około tysiąca działaczy.

Organizacja

Najwyższym organem wykonawczym KPP jest Krajowy Komitet Wykonawczy. Wybiera on spośród swoich członków Prezydium, w tym: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Centralnym organem kontrolnym partii jest natomiast Krajowa Komisja Statutowo-Rewizyjna. Organem powołanym do rozpatrywania indywidualnych spraw członków partii wynikających z odwołań od uchwał organów, w tym uchwał o wykluczeniu z niej, jest Krajowy Sąd Koleżeński.

Przewodniczący KPP

  • od 8 grudnia 2006 do 11 grudnia 2010 – Józef Łachut
  • od 11 grudnia 2010 – Krzysztof Szwej
  • od 14 grudnia 2002 do 8 grudnia 2006 – Marcin Adam
                                     

4. Stan prawny i procesy sądowe

Istnienie partii komunistycznych w Polsce i ich działania są legalne, dopóki odnoszą się do ideologii ustroju komunistycznego, z pominięciem totalitarnych metod i praktyk. KPP odcina się od nich w swej deklaracji ideowo-programowej oraz statucie. Podobnie sama symbolika komunistyczna np. używany przez KPP sierp i młot nie jest w Polsce wprost zakazana w przeciwieństwie do faszystowskiej, więc uznaje się ją za legalną.

W 2013 o delegalizację partii z powodu rzekomego propagowania totalitaryzmu wystąpił poseł PiS Bartosz Kownacki. W wyniku śledztwa prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa i umorzyła dochodzenie. W latach 2015–2019 toczył się proces dotyczący rzekomego propagowania przez działaczy KPP na łamach "Brzasku” systemu totalitarnego. W 2017 czynności sprawdzające wobec partii ponadto podjęła Prokuratura Krajowa, rozważane było również wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności statutu KPP z Konstytucją. 18 stycznia 2019 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej uznał redaktorów pisma "Brzask” za niewinnych zarzucanych im czynów.

W ramach solidarności z KPP w związku z prowadzonymi wobec niej procesami, w 2018 i 2019 protesty pod polskimi ambasadami zorganizowały m.in. Komunistyczna Partia Grecji, Komunistyczna Partia Belgii i Komunistyczna Partia Brytanii. Wsparcie dla KPP zadeklarowało również szereg innych zagranicznych partii komunistycznych. W Polsce solidarność z KPP zadeklarowały Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ruch Sprawiedliwości Społecznej oraz Pracownicza Demokracja.                                     
  • Radzieckiego to partie polityczne, które są spadkobiercami KPZR Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Rosyjska Partia Komunistyczna Liga Komunistyczna i inne
  • Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP niemiecka partia nazistowska. Zastąpiła istniejącą
  • Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza w Czechosłowacji PSPR partia lewicowa działająca w latach 1921 - 1938 na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim, opowiadająca
  • partija partia polityczna na Białorusi. Zdaniem białoruskiego historyka Ihara Lalkoua, partia ta jest, obok Komunistycznej Partii Białorusi, jednym
  • międzynarodówki zasiliły m.in. Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych i Francuska Partia Komunistyczna Partie komunistyczne w okresie międzywojennym cieszyły
  • w latach 1990 2002 partii Związek Komunistów Polskich Proletariat a po jej rozwiązaniu został działaczem Komunistycznej Partii Polski Ze względu na
  • Związek Komunistów Polskich Proletariat partia polityczna uważająca się za kontynuatorkę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. ZKP Proletariat

Użytkownicy również szukali:

...
...
...