Poprzednia

ⓘ Edward Kącki
                                     

ⓘ Edward Kącki

Edward Kącki – polski informatyk i cybernetyk, profesor nauk technicznych, rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

W 1944 roku został wywieziony do obozu pracy w Niemczech. W 1945 roku wrócił do Łodzi i uczęszczał na Kurs Przygotowawczy organizowany przez Politechnikę Łódzką. W roku 1946 zdał maturę i rozpoczął studia jednocześnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej gdzie w 1952 roku otrzymał tytuł magistra inżyniera elektryka i na kierunku matematyka na Uniwersytecie Łódzkim. Po trzech latach studiów został zatrudniony w Katedrze Matematyki Politechniki Łódzkiej na stanowisku młodszego asystenta. Pracę naukową rozpoczął w 1954 roku pod kierunkiem Bronisława Sochora.

Stopnie naukowe doktora nauk technicznych 1963 i doktora habilitowanego 1966 uzyskał na Wydziale Elektrycznym PŁ. Praca doktorska nosiła tytuł "Wyznaczanie nieustalonych pól temperatury w pewnych urządzeniach elektrycznych", zaś habilitacyjna "Nagrzewanie ścianek płaskich, walcowych i kulistych ze szczególnym uwzględnieniem okresowego nagrzewania ścianek płaskich". Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1972 roku, zwyczajnego w 1979 roku. Był organizatorem Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej 1972 i Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej 1980, którego dyrektorem był do 1996 roku. W latach 1984–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Z jego inicjatywy w 1994 roku powstał na tym wydziale kierunek dyplomowania Informatyka. Od 1997 roku jest rektorem Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. W tej uczelni jest również kierownikiem Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji. W latach 1990–2003 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej. Był reprezentantem Polski w International Medical Informatics Association oraz w European Federation of Medical Informatics. Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Naukowego PAN Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Od 1997 roku jest członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Systemowego i International Neutral Network Society. Edward Kącki jest promotorem 37 prac doktorskich, autorem lub współautorem ponad 294 artykułów naukowych oraz 22 książek w tym 7 monografii. Jest twórcą trzech szkół naukowych: Modelowania i języków badań symulacyjnych 1967, Algorytmów optymalizacji systemów o rozłożonych parametrach 1967, Sztucznej inteligencji 1972.

Nagrody i odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zorganizowanie od podstaw Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej, Nagroda Naukowa Miasta Łodzi, odznaka Zasłużony Działacz Kultury za popularyzację nauki, Srebrna I Złota odznaka NOT-u, Zasłużony dla Cybernetyki, kilka Nagród Ministra MEN,

                                     

1. Wybrane publikacje

  • Kącki E., Elektroniczna technika obliczeniowa. PWN, Warszawa 1986.
  • Kącki E., Małolepszy A., Nguyen Xuan Quynh, Świat zastosowań matematyki. Wyd. WSInf, Łódź 2003.
  • Kącki E., Problemy optymalnego sterowania systemami o rozłożonych parametrami. PWN, Warszawa 1991.
  • Kącki E., W kręgu cybernetyki. Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.
  • Kącki E., Niewierowicz T., W kręgu optymalizacji. Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
  • Krysicki W., Kącki E., Jak liczyliśmy dawniej – jak liczymy dziś? Wyd. ResPolonia, Łódź 2001.
  • Kącki E., Równania różniczkowe cząstkowe w fizyce i technice. WNT, Warszawa 1992.
  • Kącki E., Małolepszy A., Romanowicz A., Metody numeryczne dla inżynierów. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
  • Kącki E., Małolepszy A., Co to jest cybernetyka? Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź 2005, ss. 131. ​ISBN 83-917256-8-5 ​