Poprzednia

ⓘ Puliny
Puliny
                                     

ⓘ Puliny

Puliny – osiedle typu miejskiego w obwodzie żytomierskim na Ukrainie, siedziba władz rejonu pulińskiego.

                                     

1. Historia

W pobliżu miasteczka zachowało się kilka horodyszcz prehistorycznych. Okolice te, leżące na trakcie z Wołynia i z Litwy do Kijowa nazywane były Czertowym Lasem i wzmiankowane są kilka razy w latopisach ruskich. Za czasów litewskich miasteczko pod nazwą "Czartolesy” prawdopodobnie z nadania Świdrygiełły była własnością Kalenika Miszkowicza, protoplasty Tyszkiewiczów. Po powstaniu Chmielnickiego wcześnie wyzwolone przez Przyjemskiego, jednak "przez Kozaków i Ordę tak zdezelowane, że pustkami stały, i tylko gromadka z 10 ludzi zaledwie złożona, tułała się po lasach”. Od 1655 r w dokumentach pojawia się nazwa "Czartolesy alias Puliny”. Emanuel Tyszkiewicz w 1701 sprzedał Puliny Wojciechowi Dzikowi. Po Dzikach Puliny dziedziczą Skorupkowie a po nich Hańscy. Gabriel Ochocki wspomina gościnny dom Hańskich w swoich pamiętnikach. Później były też własnością Karola Kaczkowskiego, który na skutek Powstania Styczniowego musiał odsprzedać je kolonistom Czechom. Pod rozbiorami siedziba gminy Puliny ukr. w powiecie żytomierskim guberni wołyńskiej.

W roku 1935 sowieckie władze przemianowały je na Czerwonoarmijsk.

W 1989 liczyło 5396 mieszkańców.

W maju 2016 władze ukraińskie przywróciły nazwę Puliny.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...