Poprzednia

ⓘ Droga ekspresowa S74 (Polska)
Droga ekspresowa S74 (Polska)
                                     

ⓘ Droga ekspresowa S74 (Polska)

Droga ekspresowa S74 – planowana droga ekspresowa, mająca łączyć drogę S12 z drogą S19. Dotychczas powstał liczący 6.8 km odcinek Kielce–Cedzyna.

                                     

1. Dokumenty

  • W rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 sierpnia 2003 r. droga ekspresowa S74 została wyznaczona w następujący sposób: "S12 Sulejów – Kielce – Opatów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – S19 Nisko”. W takim samym przebiegu została wymieniona w rozporządzeniach z: 15 maja 2004 r., 13 lutego 2007 r. i 20 października 2009 r.
  • S74 nie znalazła się w planowanej sieci dróg ekspresowych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 września 2001 r.
  • Droga ekspresowa "Piotrków Trybunalski – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – Rzeszów – Barwinek Bukareszt” znalazła się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych. W takim samym przebiegu została wymieniona w rozporządzeniu z 23 stycznia 1996 r.; tym razem jednak nadano jej oznaczenie S74.
                                     

2. Odcinki istniejące

Kielce – Cedzyna

W latach 2009–2011 powstał liczący 6.8 km odcinek Kielce–Cedzyna. Koszt całego projektu wyniósł 361 mln zł, natomiast koszt robót budowlanych – 285 mln zł. Wykonawcą odcinka było konsorcjum utworzone przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Fart”, Mosty-Łódź oraz Fardub Consulting. Część miejską wykonawca zrealizował od 2010 do 2011 w systemie "zaprojektuj i zbuduj” tzn. przed przystąpieniem do robót musiał wykonać projekt i uzyskać pozwolenie na budowę.

                                     

3. Odcinki planowane

granica województwa świętokrzyskiego – Przełom/Mniów

Odcinek o długości 27.5 km. Odcinek uzyskał decyzję środowiskową w 2015 roku.

Przełom/Mniów – węzeł Kostomłoty

Odcinek o długości 16.4 km. Odcinek oczekuje na uzyskanie decyzji środowiskową złożono wniosek.

węzeł Kostomłoty – Kielce

Odcinek o długości 5.5 km. Trwają prace nad dokumentacją niezbędną do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opatów – Nisko

Odcinek o długości ok. 70 km. Opracowano Studium Korytarzowe, w którym przedstawiono trzy warianty drogi.

                                     

3.1. Odcinki planowane Sulejów – granica województwa łódzkiego

Odcinek o długości 24.3 km. 26 lutego 2016 r. uzyskana została decyzja środowiskowa, jednak w wyniku postępowania odwoławczego została 29 lipca 2016 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uchylona w całości i skierowana do ponownego rozpatrzenia.

                                     

3.2. Odcinki planowane granica województwa świętokrzyskiego – Przełom/Mniów

Odcinek o długości 27.5 km. Odcinek uzyskał decyzję środowiskową w 2015 roku.

                                     

3.3. Odcinki planowane węzeł Kostomłoty – Kielce

Odcinek o długości 5.5 km. Trwają prace nad dokumentacją niezbędną do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                     

3.4. Odcinki planowane Cedzyna – Łagów – Jałowęsy

Odcinek o długości 47.8 km. 19 czerwca 2017 roku została wydana decyzja środowiskowa. Został wybrany wariant biegnący na odcinku od Cedzyny do Woli Jachowej po północnej stronie obecnej drogi 74, następnie do Napękowa po śladzie zbliżonym do obecnej trasy, dalej do Piórkowa Kolonii po północnej stronie drogi 74, następnie do Jałowęsów po stronie południowej. Inwestycja zakłada budowę pięciu węzłów: Radlin skrzyżowanie z DW745, Wola Jachowa skrzyżowanie z DK74, Makoszyn skrzyżowanie z drogą powiatową Makoszyn – Bieliny, Łagów skrzyżowanie z DW756 i Baćkowice skrzyżowanie z drogą powiatową Baćkowice – Iwaniska.

                                     

3.5. Odcinki planowane Jałowęsy – Opatów

Odcinek o długości ok. 16 km w tym ok. 9.5 km w ciągu drogi S74. Odcinek posiada decyzję środowiskową. W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej i raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia przetargu w trybie "projektuj i buduj”.

                                     

3.6. Odcinki planowane Opatów – Nisko

Odcinek o długości ok. 70 km. Opracowano Studium Korytarzowe, w którym przedstawiono trzy warianty drogi.