Poprzednia

ⓘ Polityka pronatalistyczna
                                     

ⓘ Polityka pronatalistyczna

Polityka pronatalistyczna – polityka ludnościowa, mająca na celu zwiększenie liczby urodzeń.

Polityka ta wyraża się w tworzeniu przez państwo różnego rodzaju zachęt materialnych i moralnych do powiększania liczby dzieci w rodzinach i w otaczaniu szczególną opieką rodzin wielodzietnych. Państwo tworzy pod tym kątem instytucjonalno-prawne, organizacyjne i fiskalne rozwiązania systemowe, zachęcające rodziców do posiadania więcej niż dwojga dzieci np. różnego typu zasiłki; ulgi – np. na bezpłatną edukację, zakup przyborów szkolnych; wydłużanie urlopu macierzyńskiego itp. Polityka pronatalistyczna stosowana była m.in. we Francji i w Polsce po wielkich stratach ludnościowych poniesionych w czasie pierwszej wojny światowej. Obecnie prowadzą ją kraje skandynawskie. Od 1 kwietnia 2016 obowiązuje w Polsce program Rodzina 500 plus, którego celem jest wsparcie rodzin, a którego długoterminowym skutkiem ma być wpływ na zwiększenie liczby urodzeń.

Polska znajduje się aktualnie w grupie krajów o najniższym współczynniku dzietności. W obliczu narastania demograficznego kryzysu podjęcie polityki pronatalistycznej staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla polskiej polityki społeczno-ekonomicznej.

                                     
  • wiekowej szybkim starzeniem się ludności. Polityka pronatalistyczna Bolesław Winiarski, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  • Neutralna polityka ludnościowa: W przeciwieństwie do dwóch skrajnych typów polityki ludnościowej: polityka pronatalistyczna i polityka antynatalistyczna
  • ludności i jej zdrową strukturę wiekową. Ważną część polityki prorodzinnej stanowi polityka pronatalistyczna która polega na tworzeniu przez państwo różnorodnych
  • mających na celu zmianę poziomu dzietności, a mianowicie: polityka pronatalistyczna oraz polityka antynatalistyczna. Pierwsza ma podnieść, a druga obniżyć
  • oferowały kursy pielęgnacji niemowląt i ekonomicznego gospodarowania. Polityce pronatalistycznej sprzyjał też wprowadzony zakaz reklamy prezerwatyw. Ci, którzy
  • dotkniętych znacznymi stratami ludnościowymi pronatalistycznej polityki ludnościowej. Leksykon polityki społecznej pod red. Barbary Rysz - Kowalczyk, Warszawa

Użytkownicy również szukali:

polityka pronatalistyczna norwegia,

...
...
...