Poprzednia

ⓘ Teodor Billewicz (szambelan królewski)
                                     

ⓘ Teodor Billewicz (szambelan królewski)

Teodor Billewicz herbu Mogiła – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego od 1765 roku, regimentarz i konsyliarz konfederacji barskiej Księstwa Żmudzkiego przy bracie Tadeuszu od 1771, ciwun wieszwiański w latach 1765-1784, podstoli wiłkomierski w 1765 roku, starosta łojciewski.

Syn ciwuna Wielkich Dyrwian Aleksandra.

W 1753 roku uczęszczał do Collegium Nobilium jezuitów w Wilnie. Trzykrotny poseł na sejm.

W 1764 roku był konsyliarzem powiatu wiłkomierskiegow konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1764 był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z powiatu wiłkomierskiego. Poseł województwa wileńskiego na sejm koronacyjny 1764 roku.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...