Poprzednia

ⓘ Bąk (stacja kolejowa)
Bąk (stacja kolejowa)
                                     

ⓘ Bąk (stacja kolejowa)

Bąk – stacja kolejowa w Bąku, w gminie Stara Kiszewa, w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim. Posterunek zapowiadawczy jest czynny od poniedziałku do piątku od 7 do 15. Według rozkładu jazdy obowiązującego od 9 czerwca 2018r. w każdą sobotę i niedzielę i święta przewidziane są dwie pary pociągów relacji Bydgoszcz Gł. – Kościerzyna – Bydgoszcz Gł.

W roku 2017 stacja obsługiwała 0–9 pasażerów na dobę.

                                     

1.1. Historia Tło historyczne

Pierwsza linia kolejowa przechodząca przez Bąk miała zostać zrealizowana w przez państwo Pruskie. Decyzja o wytyczeniu w tym miejscu linii kolejowej z Gdańska do Czerska powstała w połowie 1911. W tym czasie zdążono wykonać część prac ziemnych w pobliżu Karsina i zbudować prowizoryczną linię kolejową. W 1914 z powodu wybuchu wojny prac nie dokończono.

W 1918 Polska odzyskała niepodległość. Ze względu na potrzebę dostarczania węgla do portu w Gdyni powstał projekt Magistrali Węglowej, który omijałby Gdańsk, będący Wolnym Miastem. Nowa magistrala miała przebieg jak najbardziej zbliżony do prostego jednakże tak, by oczywiście ominąć terytorium Gdańska. Trasa ze względu na skromne fundusze miała być jednotorowa, co wymuszało budowę mijanek w równych odstępach niezależnie od sieci osadniczej. Z tego powodu powstawały stacje daleko od miejscowości.

                                     

1.2. Historia 1925-1945

Rozpoczęcie budowy przedłużenia do Bąka linii Laskowice Pomorskiej – Czersk nastąpiło w lipcu 1925 roku. Linia ta w zasadzie wymagała tylko budowy obiektów inżynieryjnych oraz położenia nawierzchni, co skutkowało szybkim zakończeniem budowy i możliwością rozpoczęcia eksploatacji odcinka magistrali węglowej z Bąka do Kościerzyny. Trudności terenowe oraz problemy finansowe spowodowały przerwanie budowy pod koniec roku. Prace zostały wznowione w kwietniu. 1 listopada 1926 torowisko z Czerska do Kościerzyny było przejezdne. Prace wykończeniowe trwały jednak do września 1928. W ramach nich powstały dworce w Karsinie, Bąku i Olpuchu obecnie Olpuch Wdzydze wraz z domami mieszkalnymi dla załogi. Dworzec w Bąku był jednak lustrzanym odbiciem obu dworców. Dodatkowym szczegółem architektonicznym była nastawnia, która została dostawiona do najwyższej z brył budynku.

                                     

2. Linie kolejowe

Bąk jest węzłem kolejowym. Do linii nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port dołącza tu linia kolejowa nr 215 – Laskowice Pomorskie – Bąk. Obie linie są normalnotorowe, niezelektryfikowane, jednotorowe. Z Bąka odchodziła również bocznica do lotniska Borsk, lecz obecnie tory zostały rozebrane.

                                     

3. Pociągi

Pociągi towarowe

Trasa przez Bąk od czasu elektryfikacji linii Warszawa – Gdańsk przez Tczew jest trasą alternatywną. Wzmożony ruch pociągów towarowych jest prowadzony tylko podczas zakłóceń w ruchu pociągów na tejże linii.

Przez Bąk przejeżdżają czasem pociągi towarowe, między innymi TEM2 + specjalna platforma + wagon obsługi + TEM2, którym codziennie przewozi się po jednym generatorze z zakładów Alstom we Wrocławiu do portu w Gdyni. Wcześniej skład ten był ciągnięty przez ST44. Skład ten ze względu na przekroczoną skrajnię porusza się tylko w dzień z prędkością 30 km/h.

                                     

4. Infrastruktura

Budynek dworca

Dworzec w Bąku mimo iż powstał w ramach budowy magistrali węglowej nie ma typowej architektury, zwanej "Bydgoszcz-Gdynia”. Powodem budowy znacznie skromniejszego dworca było jego oddalenie od miejscowości, a przez to mniejsze potrzeby. Dworzec w Bąku był podobny do dworców w sąsiednich stacjach Olpuchu Wdzydze i Karsinie.

Użytkownicy również szukali:

stacją białogard, stacją czersk, stacja kolejowa bąkowiec, szczecinek baza kolejowa,

...
...
...