Poprzednia

ⓘ Przejęcie przedsiębiorstwa
Przejęcie przedsiębiorstwa
                                     

ⓘ Przejęcie przedsiębiorstwa

Przejęcie przedsiębiorstwa – transakcja polegająca na przeniesieniu kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów do innej w celu uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych, niejednokrotnie bez zgody aktualnych właścicieli. Czasami przejęcie jest pierwszym etapem inkorporacji przejętego przedsiębiorstwa, w wyniku czego na rynku pozostaje tylko jeden podmiot.

                                     

1. Sposób przejęcia przedsiębiorstwa

Przejęcie przedsiębiorstwa może nastąpić m.in. poprzez:

  • prywatyzację spółki publicznej,
  • uzyskanie pełnomocnictwa grupa udziałowców lub jeden z nich uzyskuje prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
  • wspólne przedsięwzięcie z wydzielonych aktywów różnych podmiotów tworzy się wspólne przedsiębiorstwo, przy czym jeden z nich obejmuje pozycję akcjonariusza lub udziałowca większościowego co do prawa głosu.
  • zakup akcji udziałów,
  • zakup aktywów przedsiębiorstwa jego majątku,

Przejęcie nie następuje w przypadku przymusowej likwidacji przedsiębiorstwa. Uprawnienia i obowiązki poprzedniego właściciela wynikające z umów o pracę w dniu przejęcia zostają przeniesione na nowego właściciela. Samo przejęcie przedsiębiorstwa nie stanowi podstawy do zwolnienia pracowników, jednak przepisy prawa pracy nie zabraniają takich zwolnień ze względu na przyczyny ekonomiczne, techniczne lub organizacyjne.

                                     

2. Typy przejęć

  • wertykalne – nabycie przedsiębiorstwa operującego w kolejnym lub poprzedzającym ogniwie ścieżki ekonomicznej sektora,
  • konglomeratowe – nabycie przedsiębiorstwa wykorzystującego inne technologie, działającego na innych rynkach oraz produkującego inne produkty.
  • koncentryczne – nabycie przedsiębiorstwa stosującego podobną technologię i znajdującego się w tych samych segmentach,
  • horyzontalne – nabycie przedsiębiorstwa produkującego ten sam produkt albo świadczącego tę samą usługę lub grupę usług,