Poprzednia

ⓘ Komunistyczna Partia Białorusi (1996)
Komunistyczna Partia Białorusi (1996)
                                     

ⓘ Komunistyczna Partia Białorusi (1996)

Komunistyczna Partia Białorusi – partia polityczna na Białorusi. Jej przewodniczącą jest Tacciana Hołubiewa, a organem kierowniczym – Komitet Centralny. Zdaniem białoruskiego historyka Ihara Lalkoua, jest ona, obok Partii Liberalno-Demokratycznej, jednym z dwóch ugrupowań proprezydenckich, które posiada faktycznie działające i aktywne struktury.

                                     

1. Program

Deklarowanym celem partii jest orientacja społeczeństwa na socjalistyczną drogę rozwoju, wiodącą ku budowie społeczeństwa sprawiedliwości socjalnej, opartą na zasadach kolektywizmu, wolności i równości, występującą za władzą ludu; umocnienie białoruskiej państwowości; odnowienie na zasadach dobrowolności państwowego związku narodów wchodzących wcześniej w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Zdaniem Ihara Lalkoua, partia we wszystkich aspektach życia społeczno-politycznego popiera stanowisko przywódy Białorusi Alaksandra Łukaszenki.

                                     

1.1. Program Polityka zagraniczna

Partia zajmuje zdecydowanie prorosyjskie i proradzieckie stanowisko. Popiera wzmacnianie białorusko-rosyjskiego państwa związkowego i postuluje odbudowę na zasadach dobrowolności Związku Radzieckich Narodów. W listopadzie 2004 roku przewodnicząca KPB, wraz z szefami innych partii i organizacji proprezydenckich, podpisała Odezwę do narodu rosyjskiego. W dokumencie tym wyrażono jednoznaczne poparcie dla integracji Białorusi i Rosji, w ostrych słowach krytykując Zachód i siły prozachodnie w kraju.

                                     

2. Historia

Partia uważa się za kontynuatorkę tradycji Komunistycznej Partii Białorusi istniejącej w latach 1918–1991, rządzącej Białoruską SRR w sposób autorytarny. 7 grudnia 1991 roku, po zawieszeniu działalności Komunistycznej Partii Białorusi przez Radę Najwyższą Białorusi, ortodoksyjna część działaczy komunistycznych powołała do życia nowe ugrupowanie polityczne Partię Komunistów Białorusi z Siarhiejem Kalakinem na czele. Partia kontynuowała tradycje ideowe swojej poprzedniczki, bazując na zasadach marksizmu i leninizmu. W wyborach prezydenckich w 1994 kandydatem komunistów na najwyższy urząd był jeden z liderów partii – Wasil Nowikau. Władze partii w latach 1994–1995 popierały politykę prezydenta Alaksandra Łukaszenki np. w kwestii przywrócenia radzieckich symboli państwowych. Z czasem jednak coraz bardziej się jej sprzeciwiały, w wyniku czego w 1996 roku doszło w partii do rozłamu. Część członków lojalnych wobec prezydenta odtworzyła Komunistyczną Partię Białorusi, podczas gdy PKB Kalakina przeszła do opozycji i stopniowo została zepchnięta na margines polityki przez Łukaszenkę.

Oficjalnie partia utworzona została 2 listopada 1996 roku, zarejestrowana 21 listopada 1996 roku. Pomyślnie przeszła obowiązkową ponowną rejestrację 9 września 1999 roku. W wyborach parlamentarnych zdobywała kolejno następującą liczbę mandatów:

  • wybory parlamentarne na Białorusi w 2008 roku – 6 mandatów.
  • wybory parlamentarne na Białorusi w 2000 roku – 6 mandatów;
  • wybory parlamentarne na Białorusi w 2004 roku – 8 mandatów 5.99% głosów;

Wybory w latach 2000, 2004 i 2008 zostały uznane przez OBWE za niedemokratyczne, zatem ich oficjalne wyniki nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego poparcia dla partii w białoruskim społeczeństwie.

Obecnie KPB Tacciany Hołubiewej jest jedną z głównych partii proprezydenckich, zaś PKB Siarhieja Kalakina – jedną z głównych partii antyłukaszenkowskiej opozycji. 15 lipca 2006 roku KPB zaproponowała Partii Komunistów Białoruskiej ponowne zjednoczenie. Propozycja została odrzucona, ponieważ Kalakin uznał ją za spisek służb specjalnych mający na celu zniszczenie jego partii i osłabienie opozycji.

Jako członek światowego ruchu komunistycznego, KPB cieszy się znacznie lepszymi stosunkami z innymi partiami komunistycznymi w regionie i na świecie niż PKB Kalakina, która ma opinię "prozachodniej”.