Poprzednia

ⓘ Jerzy Bajda
                                     

ⓘ Jerzy Bajda

Jerzy Bajda – kapłan rzymskokatolicki, nauczyciel akademicki, teolog, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, moralista, publicysta, kapelan Jego Świątobliwości.

                                     

1. Życiorys

Święcenia kapłańskie uzyskał w 9 maja 1954 z rąk biskupa Karola Pękali. W tym samym roku ukończył studia w Tarnowskim Instytucie Teologicznym, a w 1959 został magistrem prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na tej uczelni w 1962 uzyskał doktorat z zakresu prawa kanonicznego na podstawie rozprawy Prawowitość władztw pogańskich w nauce Pawła Włodkowice. Od 1963 do 1966 sprawował obowiązki ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a w latach 1965-1972 był także wykładowcą teologii moralnej. W 1969 uzyskał licencjat z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1966 biskup Karol Wojtyła powołał go do grona teologów moralistów środowiska krakowskiego, którzy przygotowywali dla papieża Pawła VI ekspertyzę na temat antykoncepcji. Tak zwany memoriał krakowski został w 1968 wręczony Pawłowi VI, który przygotowywał wówczas encyklikę Humanae vitae. W 1992 został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Był publicystą Naszego Dziennika, Radia Maryja, a także współpracował z Telewizją Trwam.

Uroczystości pogrzebowe księdza odbyły się 14 grudnia 2012 w Bazylice św. Mikołaja w Bochni. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej w Bochni.

                                     

2. Praca naukowa

W 1972 został zwolniony z obowiązków w diecezji tarnowskiej, aby podjąć pracę dydaktyczną i naukową w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1973 został adiunktem na tej uczelni. W 1980 na podstawie pracy Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej habilitował się na Akademii Teologii Katolickiej. W latach 1981-1992 był docentem, a w 1993 został profesorem ATK. W 1997 został kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL i redakcji Kwartalnika Ethos KUL.

Kierunki badań - biblijne podstawy powołania chrześcijańskiego, problematyka teologiczno-moralna małżeństwa i rodziny. Publikował w "Naszym Dzienniku" i "Mojej Rodzinie". Bronił suwerenności Polski m.in. w liście jaki wystosował 6 maja 2008 roku do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Odnosząc się do ratyfikacji traktatu reformującego Unię Europejską przestrzegał przed postawą neutralności.

                                     

3. Publikacje

Autor ponad 200 rozpraw, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Najważniejsze to:

  • Wprowadzenie do encykliki Humanae vitae współautorstwo, w: Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi 1969 nr 1-4.
  • Moralna ocena antykoncepcji a przerywanie ciąży, Gdańsk 1996.
  • Rodzina miejscem Boga i człowieka. Wokół zagadnień integralnego powołania rodziny, Łomianki 2005.
  • Powołanie małżeństwa i rodziny, Łomiankki 2010.
  • Les fondaments de la doctrine de lEglise concernant les principes de la vie conjugale współautorstwo, Analecta Cracoviensia I, Kraków 1969.
  • Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej, Warszawa 1984.
  • Powołanie małżeństwa i rodziny, w: Teologia małżeństwa i rodziny t. 1, red. bp K. Majdański, Warszawa 1980.