Poprzednia

ⓘ Eleusa
Eleusa
                                     

ⓘ Eleusa

Eleusa – ikona przedstawiająca Matkę Boską pochylającą głowę, aby przytulić swój policzek do policzka Syna, który obejmuje ją jedną ręką za szyję, a drugą trzyma w ręce Matki.

W ikonostasie pięciorzędowym Eleusa może występować, zastępczo, zamiast Hodegetrii w pierwszym rzędzie po lewej stronie obok Carskich Wrót.

Przykładem klasycznej, wzorcowej Eleusy jest ikona Matki Bożej Włodzimierskiej i ikona Matki Bożej Fiodorowskiej, a w polskiej ikonografii rzymskokatolickiej, np. wzorowany na ikonach bizantyjskich obraz Matki Boskiej Węglewskiej.

                                     
  • Hodigitria. W prawosławnej oraz unickiej tradycji łączy się ją z typem Eleusa cs. Umilenije i uznaje za wariant Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej. Ikonę
  • Rożdiestwie Cerkiew św. Serafina z Sarowa w Sielatinie Kaplica Ikony Matki Bożej Eleusa Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Simbuchowie Cerkiew Przemienienia Pańskiego
  • pochodzący z Mariampola wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, w typie Eleusy znajdujący się obecnie w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we
  • grupy trzech apostołów, Matki Boskiej Kazańskiej, Matki Boskiej w typie Eleusy Zaśnięcia Matki Boskiej, Chrystusa Zmartwychwstałego, św. Mikołaja oraz
  • sposób: przedstawia Dzieciątko światu Hodegetria czule przytula je Eleusa bądź wznosi dłonie w geście modlitewnym Oranta Podstawowe rodzaje przedstawień
  • artysta usiłował namalować Dzieciątko z główką czule przytuloną do Matki Eleusa Na drugi dzień zauważył, że główka Pana Jezusa jest wyprostowana i oddalona
  • Marii z Dzieciątkiem ma genezę w sztuce bizantyńskiej, jest to odmiana typu Eleusy w którym zasadniczą cechą jest ukazanie czułości pomiędzy Zbawicielem i
  • powszechnym w sztuce bizantyńskiej przedstawieniu Marii z Dzieciątkiem w typie Eleusy Dzieciątko Jezus trzyma w prawej ręce sosułkę płócienny woreczek wypełniony

Użytkownicy również szukali:

eleusa pracownia ikon,

...
...
...