Poprzednia

ⓘ Edukacja w Sosnowcu
Edukacja w Sosnowcu
                                     

ⓘ Edukacja w Sosnowcu

Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych.

                                     

1. Uczelnie

W Mieście Sosnowiec jest wiele placówek szkolnictwa wyższego. Blisko 14 tysięcy studentów i słuchaczy z różnych miast i wsi pobiera nauki w ulokowanych na terenie miasta uczelniach i wydziałach uczelni, poniżej wymienionych:

 • Kolegium Języka Biznesu
 • Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk o Ziemi
 • Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Politechnika Śląska
 • Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego, planowano otworzyć w 2016 roku. Nie doszło do skutku z powodów prawno-finansowych.†
 • Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Sosnowcu, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - działalność zawieszono
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna w Krakowie, Oddział w Sosnowcu - Wydział Pedagogiczny.
                                     

2. Szkoły średnie

W mieście funkcjonuje 18 publicznych szkół ponadgimnazjalnych, z czego:

 • Zespół Szkół Muzycznych składający się z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Szkoły Muzycznej II stopnia.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych;
 • 6 Zespołów Szkół Ogólnokształcących ze szkołami ponadgimnazjalnymi w swoim składzie, w tym 4 zespoły w skład których wchodzi gimnazjum i liceum oraz 2 zespoły składające się ze szkoły podstawowej i liceum;
 • 1 samodzielne liceum ogólnokształcące;
 • 9 Zespołów Szkół Zawodowych w których skład wchodzi 25 szkół składowych w tym: 2 gimnazja dla młodzieży, 1 gimnazjum dla dorosłych,1 liceum ogólnokształcące, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 9 techników, 5 branżowych szkół I stopnia oraz 2 szkoły policealne;

Za zarządzanie jednostkami publicznymi odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, który corocznie organizuje targi edukacyjne prezentujące ofertę szkół ponadgimnazjalnych.

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych odbywa się drogą elektroniczną poprzez internetowy system Kseon Optivum.

                                     

2.1. Szkoły średnie Licea ogólnokształcące

Publiczne

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego w Sosnowcu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Sosnowcu
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w Sosnowcu
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Sosnowcu
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Sosnowcu

Niepubliczne

 • Multimedialne Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość"
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Prywatnych
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - "Atena"
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Otwartego Myślenia"
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Sosnowcu


                                     

2.2. Szkoły średnie Zespoły szkół

Zespoły Szkół Ogólnokształcących

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Nr 1 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Sosnowcu

Zespoły Szkół Zawodowych

 • Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Technicznych w Sosnowcu
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Usługowych w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Jana Kilińskiego w Sosnowcu
                                     

2.3. Szkoły średnie Gimnazja

Publiczne

 • Gimnazjum Nr 18 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Specjalne Nr 23 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 3 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 19 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Specjalne Nr 20 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 14 w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 12 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 8 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 17 z klasami sportowymi w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 11 im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 2 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 27 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 10 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 13 im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu
 • Gimnazjum Sportowe Nr 24 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 26 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 15 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
 • Gimnazjum Nr 5 w Sosnowcu

Niepubliczne

 • Katolickie Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 im. Św. Jana Bosko w Sosnowcu
 • Niepubliczne Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Prywatnych Nr 1
 • Niepubliczne Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS
 • II Niepubliczne Gimnazjum "Atena"
 • Niepubliczne Gimnazjum Językowe "Szkoła Otwartego Myślenia"
 • Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość"
                                     

3. Szkoły podstawowe

Publiczne

 • Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 35 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mariana Buczka w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Henryka Sienkiewicza w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 44 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 33 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 13 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Juliana Tuwima w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 23 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 32 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 36 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 30 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 40 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 39 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 22 im. gen.Karola Świerczewskiego w Sosnowcu
 • Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 17 w Sosnowcu

Niepubliczne

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 "Modrzejów" w Sosnowcu
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 Zespół Szkół Prywatnych Nr 1
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 5 Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość"
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Sosnowcu Zespół Szkół Katolickich im. św Jana Bosko w Sosnowcu


                                     

4. Przedszkola

Publiczne

 • Przedszkole Miejskie Nr 38
 • Przedszkole Miejskie Nr 15
 • Przedszkole Miejskie Nr 27
 • Przedszkole Miejskie Nr 39
 • Przedszkole Miejskie Nr 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 59
 • Przedszkole Miejskie Nr 47
 • Przedszkole Miejskie Nr 25
 • Przedszkole Miejskie Nr 18
 • Przedszkole Miejskie Nr 19
 • Przedszkole Miejskie Nr 22
 • Przedszkole Miejskie Nr 14
 • Przedszkole Miejskie Nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski
 • Przedszkole Miejskie Nr 34
 • Przedszkole Miejskie Nr 43
 • Przedszkole Miejskie Nr 2
 • Przedszkole Miejskie Nr 54
 • Przedszkole Miejskie Nr 28
 • Przedszkole Miejskie Nr 46
 • Przedszkole Miejskie Nr 30
 • Przedszkole Miejskie Nr 11
 • Przedszkole Miejskie Nr 57
 • Przedszkole Miejskie Nr 53
 • Przedszkole Miejskie Nr 51
 • Przedszkole Miejskie Nr 31
 • Przedszkole Miejskie Nr 40
 • Przedszkole Miejskie Nr 56 z Oddziałem Specjalnym
 • Przedszkole Miejskie Nr 50
 • Przedszkole Miejskie Nr 35
 • Przedszkole Miejskie Nr 45
 • Przedszkole Miejskie Nr 29
 • Przedszkole Miejskie Nr 36
 • Przedszkole Miejskie Nr 44
 • Przedszkole Miejskie Nr 52
 • Przedszkole Miejskie Nr 7
 • Przedszkole Miejskie Nr 20
 • Przedszkole Miejskie Nr 33
 • Przedszkole Miejskie Nr 5
 • Przedszkole Miejskie Nr 12

Niepubliczne

 • Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Szóstka"
 • Prywatne Przedszkole "Skrzaty z przyszłością"
 • Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkole"
 • Niepubliczne Przedszkole "Elfik"
 • Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka
                                     

5. Szkoły sportowe

 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
 • Niepubliczne Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
 • Zespół Szkół nr 1 łyżwiarstwo figurowe i hokej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie