Poprzednia

ⓘ Elektrownia Rybnik
Elektrownia Rybnik
                                     

ⓘ Elektrownia Rybnik

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku – elektrownia kondensacyjna i blokowa, największa na Górnym Śląsku, a zarazem jedna z największych w kraju. Od stycznia 2020 r. jedna z elektrowni zasilanych węglem kamiennym należących do spółki PGE Górnictwo i Energetyka z Grupy Kapitałowej PGE. Jej moc to 1800 MW a jej roczna produkcja energii to ok. 9.44 TWh.

                                     

1. Historia

W drugiej połowie lat 60. XX wieku zapadła decyzja o wybudowaniu elektrowni na obrzeżach miasta. Pierwsze bloki energetyczne uruchomiono w latach 1972-1974, kolejne w roku 1978.

25 marca 2014 roku ok. godziny 13:00 wybuchł pożar jednego z transformatorów bloku energetycznego numer VIII. Pożar gasiło dziewięć zastępów straży pożarnej z Rybnika i okolic. Podczas pożaru wyciekło bądź wylało się 60 ton oleju transformatorowego, który zapalił się i wyciekł do kanałów kablowych. Pożar ugaszono ok. godziny 14:15. W czasie pożaru nikt nie ucierpiał.

                                     

2. Dane techniczne

 • roczna produkcja energii elektrycznej: 9436135 MWh
 • generator GTHw-225 MW produkcji Dolmel we Wrocławiu
 • 8 bloków energetycznych 225 MW każdy składający się z
 • kocioł parowy OP-650k produkcji Rafako w Raciborzu
 • turbina parowa 13K215 produkcji Zamechu w Elblągu
 • moc: 1775 MW ok 4.6% mocy zainstalowanej w Polsce
 • zbiornik wodny: powierzchnia – 550 hektarów, sztucznie utworzony 1972, nazywany Jeziorem Rybnickim
 • dwie chłodnie kominowe po 120 metrów, kominy 260 i 300 metrów jeden komin przypada na cztery bloki oraz dwa kominy 120 metrowe wybudowane na potrzeby instalacji mokrego odsiarczania spalin
 • elektrownia pracuje w oparciu o węgiel kamienny, którego roczne zużycie wynosi około 4-4.5 milionów ton
 • elektrownia posiada jeden z 5 najwyższych kominów w Polsce o wysokości 300 m
                                     

2.1. Dane techniczne Rozwój

Do 2018 roku elektrownia planowała uruchomić nowy blok energetyczny o mocy 910 MW. Nowy blok został zaplanowany tak by produkować do 8% energii pochodzącej ze współspalania węgla z biomasą. Obecnie na skutek zmian w obowiązującym prawie projekt został wstrzymany na czas nieokreślony. Równocześnie EDF ogłosił, że wyda 300 mln euro na modernizację istniejących bloków elektrowni.

16 sierpnia 2021 roku planowane jest wyłączenie bloków nr 1 i 2, które osiągają moc 225 MW każdy.

                                     

3. Wpływ na środowisko

Więcej: Elektrownia węglowa – wpływ na środowisko

Elektrownia oddała do użytku Zakład Odzysku Węgla, zlokalizowany w Czerwionce-Leszczynach, eksploatujący odpady pogórnicze, stające się tańszym źródłem energii dla elektrowni.

Elektrownia posiada kilka instalacji odsiarczania spalin:

 • Instalacja sucha – polegającą na podawaniu zmielonego kamienia wapiennego do komór paleniskowych kotłów.
 • Instalacja sucha z nawilżaniem – polega na zraszaniu nieodpylonych spalin w reaktorach umieszczonych pomiędzy kotłami a elektrofiltrami.
 • Instalacja mokrego odsiarczania spalin – metoda ta polega na przemywaniu spalin wodną zawiesiną wapna w wieży absorpcyjnej, w efekcie czego powstaje siarczyn wapnia.

W raporcie WWF z 10 maja 2007 Elektrownia Rybnik została uznana za jedną z czterech elektrowni emitujących największe ilości gazów cieplarnianych do atmosfery w Polsce.

                                     

4. Nagrody i wyróżnienia

Lista nagród i wyróżnień przyznanych w 2006
 • Cezar Śląskiego Biznesu przyznawany liderom śląskiego biznesu będąca wyrazem uznania dla osiągnięć firm z województwa,
Lista nagród i wyróżnień przyznanych w 2005
 • wyróżnienie w konkursie Lider "Świata Energii” 2005 w kategorii "wytwórca roku” oraz "ochrona środowiska”
 • nagroda Złoty Liść Sukcesu 2005 przyznawana przez firmę Ekologus w kategorii "Największe inwestycje w zakresie ochrony środowiska”,
Lista nagród i wyróżnień przyznanych w 2004
 • wyróżnienie w konkursie Lider "Świata Energii” 2004 w kategorii "wytwórca roku” oraz "ochrona środowiska”
 • nagroda "Panteon Polskiej Ekologii”. Patronat nad tą nagrodą objęli: Minister Środowiska RP i Prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Nagroda została przyznana w związku z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 14001
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przyznało Elektrowni "Rybnik” S.A. pamiątkowy medal. Medal ten ma na celu uhonorowanie firm zaangażowanych w propagowanie idei jakości oraz działających na rzecz polskiego systemu oceny zgodności.
 • "Czarny Diament” – nagroda przyznana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla Zakładu Odzysku Węgla "Zower”
 • drugie miejsce na liście Najbardziej Efektywnych Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych przygotowanej przez Polską Akademię Nauk, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej MGPiPS, Polish Market, Parkiet.
Lista nagród i wyróżnień przyznanych w 2003
 • nagroda w Konkursie "Trofea Zrównoważonego Rozwoju” organizowanym przez EDF za budowę Zakładu Odzysku Węgla "Zower”,
 • statuetka Fundacji im. Hugo Kołłątaja – za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz wybitnie uzdolnionych studentów,
 • drugie miejsce na liście 200 Najbardziej Efektywnych Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych przygotowanej przez Polską Akademię Nauk,
 • tytuł Lider "Świata Energii” 2003 w kategorii "wytwórca roku” oraz "menedżer roku”,
 • wyróżnienie w Konkursie BCC "Medal Europejski” za produkt: energia elektryczna.
 • dyplom Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty” "Przyjaciel GCR Repty” w podziękowaniu za wieloletnią pomoc finansową dla GCR,
 • "Czarny Diament” – nagroda przyznana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego m.in. za zasługi dla ochrony środowiska, mecenat finansowy nad nauką, kulturą i sportem oraz uruchomienie Zakładu Odzysku Węgla "Zower”,