Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polskie towarzystwa edukacyjne
                                               

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, zrzesza pracowników nauki i działaczy edukacji dorosłych. Jest najważniejszą organizacją w Polsce łączącą środowisko andragogów. Towarzystwo ma swoją siedzibę przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe – towarzystwo naukowe założone w 2000 roku w Suwałkach. Misją towarzystwa jest propagowanie wiedzy o Suwalszczyźnie oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych na temat regionu. W ramach działalności organizowane są seminaria, wykłady, szkolenia, dyskusje i wystawy a także wydawane są publikacje naukowe. Od 2001 roku towarzystwo wydaje periodyk naukowy Rocznik Augustowsko-Suwalski ISSN 1730-9875. Siedziba towarzystwa mieści się w gmachu Muzeum Okręgowego w Suwałkach – budynku dawnej Resursy Obywatelskiej.

                                               

Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego, społeczno-ekonomiczna organizacja polskich ziemian w Wielkim Księstwie Poznańskim założona na zjeździe w dniach 21-22 lutego 1861 roku. Jego celem było propagowanie nowoczesnych metod rolniczych w uprawie ziemi i hodowli poprzez organizowanie stacji doświadczalnych, wystaw, zebrań, dyskusji, wycieczek, konkursów oraz poprzez publikowanie wyników w prasie i czasopismach. CTG zajmowało się także organizowaniem rynku artykułów rolno-spożywczych oraz rekrutacją robotników rolnych. Na czele towarzystwa stał Przewodniczący or ...

                                               

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe – towarzystwo edukacyjne i organizacja pozarządowa, stowarzyszenie powstałe w grudniu 1995 w Kłodzku. Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu. Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności, gdyż od 2004 ma także status organizacji pożytku publicznego.

                                               

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty - największe w Polsce stowarzyszenie skupiające dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz urzędników oświatowych. Aktualnie OSKKO zrzesza ok. 5500 członków rzeczywistych, ma ok. 10 000 korespondentów i ponad 35 000 czytelników forum i strony www. OSKKO jest organizatorem Kongresu Zarządzania Oświatą, największej polskiej konferencji dla dyrektorów szkół i urzędników oświatowych, odwiedzanej rokrocznie przez ok. 1000 uczestników. Stowarzyszenie stale konsultuje zmiany w prawie oświatowym, jest obecne na posiedzeniac ...

                                               

Polska Macierz Szkolna na Białorusi

Polska Macierz Szkolna na Białorusi – polskie stowarzyszenie oświatowe zarejestrowane 3 grudnia 1995 na Białorusi, którego głównym celem jest szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim ". Prezesem stowarzyszenia jest Stanisław Sienkiewicz. Od 1996 organem prasowym PMSnB jest Słowo Ojczyste.