Poprzednia

ⓘ Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego
                                     

ⓘ Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego, społeczno-ekonomiczna organizacja polskich ziemian w Wielkim Księstwie Poznańskim założona na zjeździe w dniach 21-22 lutego 1861 roku. Jego celem było propagowanie nowoczesnych metod rolniczych w uprawie ziemi i hodowli poprzez organizowanie stacji doświadczalnych, wystaw, zebrań, dyskusji, wycieczek, konkursów oraz poprzez publikowanie wyników w prasie i czasopismach.

CTG zajmowało się także organizowaniem rynku artykułów rolno-spożywczych oraz rekrutacją robotników rolnych.

Na czele towarzystwa stał Przewodniczący oraz Zarząd Centralny, podlegały im towarzystwa filialne mające własne dyrekcje. Bezpośrednio przed pierwszą wojną światową towarzystwo wraz z 14 filiami liczyło około 800 członków.

Przewodniczącymi byli kolejno:

 • Zygmunt Szułdrzyński 1884-1891
 • Henryk Szuman 1873-1884
 • Hipolit Cegielski 1865-1868
 • Stanisław Żółtowski 1891-1905
 • Mieczysław Chłapowski 1923-1926
 • Adolf Łączyński 1861-1865
 • Tadeusz Jackowski 1905-1914
 • Tadeusz Szułdrzyński 1914-1923
 • Włodzimierz Adolf Wolniewicz 1868-1873

Przy Zarządzie Centralnym powstały stopniowo wydziały:

 • Wydział Rolny
 • Wydział Leśny, przekształcony następnie w Towarzystwo Leśne
 • Wydział Spraw Robotniczych
 • Wydział Chowy Inwentarza
 • Wydział Techniczno-Fabryczny: przekształcony później w Wydział Gorzelniczy, a następnie w Towarzystwo Gorzelników
 • Wydział Ogólny
                                     
 • ustaleniami kongresu wiedeńskiego Bydgoszcz wchodzi w skład Wielkiego Księstwa Poznańskiego przyznanego Prusom Bydgoszcz staje się stolicą jednego z dwóch
 • Nauk Poznańskiego t. XXXIII. Poznań 1907 Marian Biskup red. Historia Bydgoszczy. Tom I do roku 1920. Warszawa - Poznań: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
 • dużej części terytoriów wschodnich Niemiec Pomorza Gdańskiego i Księstwa Poznańskiego następował przypływ ludności niemieckiej z tych terenów na obszary
 • Wybuchło powstanie krakowskie. 1861 Założono Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1863 Powstanie styczniowe: porażka powstańców
 • Gosławic biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza herbu Godzięba. Zbudowany na planie krzyża greckiego. Sklepienie palmowe wspiera centralnie usytuowana kolumna
 • listopada kwesty na Cmentarzu Centralnym prowadzą Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 • władzy wykonawczej Radzie Ministrów księstwa 1 lipca 1812 Napoleon powołał Komisję Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego styczeń luty 1813
 • regionu należąca w czasach pruskich do prowincji Poznańskiej należała do województwa poznańskiego część północna dawniej Prusy Zachodnie do województwa
 • zwycięskie dla Polaków drugie powstanie wielkopolskie. Dzięki niemu całą Wielkopolskę włączono w granice utworzonego pod patronatem Napoleona Księstwa Warszawskiego
 • 06.1919 główny plac miejski w Poznaniu wytyczony ok. 1253 roku jako centralne miejsce miasta lokacyjnego. Jest kwadratem o boku długości 141 metrów

Użytkownicy również szukali:

...
...
...