Poprzednia

ⓘ Powiat łucki
Powiat łucki
                                     

ⓘ Powiat łucki

Powiat łucki – dawny powiat województwa wołyńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, następnie Korony Królestwa Polskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, po rozbiorach w guberni wołyńskiej, później pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich w Okręgu Wołyńskim, od 17 stycznia 1920 r. pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. 1 czerwca 1920 r. przekazany Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej. 12 grudnia 1920 r. pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych z powiatu wyłączono gminy: Bereźnica, Włodzimierzec, Horodziec, Rafałówka i Bielska Wola i przyłączono do powiatu sarneńskiego. 19 lutego 1921 r. wszedł w skład nowo utworzonego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Łuck. W skład powiatu wchodziło 13 gmin wiejskich, 3 miejskie, 446 gromad wiejskich i 3 miasta.

                                     

1. Dane

Powiat łucki zajmował centralną część województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z powiatem kowelskim i horochowskim, od północy z powiatem sarneńskim, od wschodu z powiatem kostopolskim i rówieńskim, od południa z powiatem dubieńskim.

Powierzchnia powiatu wynosiła 4.767 km², a ludność – 290.8 tys. osób według spisu z 1931 r., a więc dawała wskaźnik zamieszkania 61 osób na 1 km².

Powiat w większości zamieszkany był przez ludność ukraińską liczącą 172.1 tys. osób 59.2%. Drugą narodowością pod względem ilościowym byli tam Polacy w liczbie 56.4 tys. osób 19.4%, poza tym to Żydzi i inne nieliczne grupy narodowościowe.

Według drugiego powszechnego spisu ludności z 1931 roku powiat liczył 290 805 mieszkańców, 55 802 było rzymskokatolickiego wyznania, 916 – unickiego, 176 461 – prawosławnego wyznania, 15 997 – augsburskiego, 840 – reformowanego, 12 – unijne ewangelickie, 2 133 osób podało wyznanie ewangelickie bez bliższego określenia, 4 110 – inne chrześcijańskie, 34 354 – mojżeszowe, 55 – inne niechrześcijańskie, 64 osób nie podało przynależności konfesyjnej.

                                     

2. Podział administracyjny

Gminy

 • gmina Kołki
 • gmina Łuck miejska
 • gmina Trościaniec
 • gmina Szczurzyn siedziba: Berezołupy Wielkie
 • gmina Rożyszcze
 • gmina Kniahininek
 • gmina Połonka
 • gmina Poddębce
 • gmina Nowy Czartorysk
 • gmina Ołyka miejska od 1925
 • gmina Ołyka siedziba: Turczyn od 1925
 • gmina Rożyszcze miejska
 • gmina Czaruków
 • gmina Kiwerce
 • gmina Silno
 • gmina Torczyn
                                     

3. Starostowie

 • Radosław Spława-Neyman 1920-
 • Tadeusz Podocki -1923
 • Jan Kościołek 1936-1938
 • Jerzy Bonkowicz-Sittauer 1929-1932
 • Czesław Gajzler 19 stycznia 1924 –
 • Zygmunt Szacherski 1933, 1934
                                     

4. Wzmianka z roku 1884

Powiat łucki graniczy na płn. z pow. pińskim, na wsch. i płd wsch. z pow. rowieńskim i dubieńskim, na zach. z pow. włodzimierskim i kowelskim. Rozległość powiatu wynosi 6626 w. kw., czyli 580.88Q dzies., z których było w 1872 r.: pod zabudowaniami, ogrodami, drogami, wygonami 9.045. dz., pod rolą 241.000 dz., pod lasem 232.900 dz., pod błotami i stawami 57.225 dz. Powiat posiada pokłady rudy żelaznej, dobrego gatunku, ale ta dotąd wyzyskiwana, nie była. Przemysł fabryczny mało rozwinięty i z wyjątkiem gorzelnictwa, do drobniejszego winien być zaliczony; trudni się nim wyłącznie prawie ludność starozakonna, z wyjątkiem sukiennictwa, którem się zajmują, emigranci Niemcy w m. Rożyszczach osiedli.

Przemysł fabryczny pow. łuckiego w 1880 r. przedstawiał się jak następuje: gorzelni 10, rob. 77, prod. 158.700 rs.; browarów 5, rob. 25, prod. 15.600 rs.; olejarni 2, rob. 2, prod. 900 rs.; świec. łojowych 3, rob. 4, prod. 1.500 rs.; smoły i terpentyny 7, rob. 26, prod. 10.400 rs.; garbarni 38, rob. 36, prod. 6.140 rs.; tytuniu 2, rob. 12, prod. 12.000rs.; snkna 37, rob. 130, prod. 380.000 rs.; cegielni 5, rob. 15, prod. 1.200; wapna 4, rob. 4, prod. 350 rs.; farbiernia 1, rob. 1, prod. 150; fabr. posadzki drewnianej 1, robotno i prod. niewiadoma.; razem fabryk 105, robotno 332, produkcya 587.040 rs.

Mieszkańców było 1866 r. 107.132” w 1881 zaś 159.860 w Łucku 11.464; w r. 1879 było 15.945 żydów. Dzieli się powiat na 4 okręgi policyjne stany: Kołki, Różyszcze dawn. Karasino, Torczyn i Włodzimierzec, gmin 16, miejscowości osiadłych 344. Główne dorzecza: Horynia, Stochodu i Styru. Marszałkami powiatu byli w epoce 1807-1825 Kossowski, Majewski, Lipski, Podhorodeński.

Użytkownicy również szukali:

mapa wołynia 1943, mapy wołyń, wołyń stare zdjęcia,

...
...
...