Poprzednia

ⓘ Powiat krzemieniecki
Powiat krzemieniecki
                                     

ⓘ Powiat krzemieniecki

Powiat krzemieniecki – dawny powiat województwa wołyńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, następnie Korony Królestwa Polskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, po rozbiorach w guberni wołyńskiej, a po uzyskaniu przez Polskę niepodległości jeden z 11 powiatów województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Krzemieniec. W skład powiatu wchodziło 12 gmin wiejskich, 1 miejska, 252 gromady wiejskie i 1 miasto.

                                     

1. Dane

Powiat krzemieniecki zajmował południową część województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z województwem tarnopolskim powiaty: brodzki, zborowski, od północy z powiatem dubieńskim i zdołbunowskim, od wschodu wzdłuż granicy ZSRR oraz od południa znowu z województwem tarnopolskim powiat zborowski.

Powierzchnia powiatu wynosiła 2700 km², a ludność 243 tys. osób według spisu z 1931 r., a więc dawała wskaźnik zamieszkania 46 os./km².

Powiat w większości zamieszkany był przez ludność ukraińską liczącą 196.2 tys. osób 80.7%. Drugą narodowością pod względem liczebności byli Polacy w liczbie 25.8 tys. 10.6% osób. Pozostali to Żydzi i inne nieliczne grupy narodowościowe.

Według drugiego powszechnego spisu ludności z 1931 roku powiat liczył 243 032 mieszkańców, 25 082 było rzymskokatolickiego wyznania, 716 – unickiego, 194 517 – prawosławnego, 504 – augsburskiego, 84 – reformowanego, 22 – unijne ewangelickie, 588 osób podało wyznanie ewangelickie bez bliższego określenia, 2571 – inne chrześcijańskie, 18 751 – mojżeszowe, 5 – inne niechrześcijańskie, 178 osób nie podało przynależności konfesyjnej.

                                     

2. Gminy

 • gmina Bereżce
 • gmina Zarudzie do 1933
 • gmina Katerburg od 1933
 • gmina Wierzbowiec do 1933
 • gmina Białokrynica do 1933
 • gmina Poczajów siedziba: Poczajów Nowy
 • gmina Wyszogródek
 • gmina Radziwiłłów do 1925
 • gmina Wiśniowiec
 • gmina Uhorsk od 1933
 • gmina Szumsk
 • gmina Borki do 1933
 • gmina Radziwiłłów miejska do 1925
 • gmina Kołodno od 1933 siedziba: Kołodno-Lisowszczyzna
 • gmina Borsuki do 1933
 • gmina Pańkowce do 1923
 • gmina Białozórka
 • gmina Krzemieniec miejska
 • gmina Łanowce od 1924
 • gmina Dederkały siedziba: Dederkały Wielkie
 • gmina Stary Oleksiniec

Użytkownicy również szukali:

...
...
...