Poprzednia

ⓘ Powiat dubieński
Powiat dubieński
                                     

ⓘ Powiat dubieński

Powiat dubieński – dawny powiat guberni wołyńskiej, później pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich w Okręgu Wołyńskim, od 17 stycznia 1920 r. pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. 1 czerwca 1920 r. przekazany Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, 19 lutego 1921 r. wszedł w skład nowo utworzonego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Dubno. W skład powiatu wchodziło 12 gmin wiejskich, 2 miejskie, 353 gromady wiejskie i 2 miasta.

                                     

1. Przed 1918 r.

Powiat lub ujezd dubieński dawny powiat guberni wołyńskiej z siedzibą w Dubnie. Położony między powiatami: włodzimierskim, łuckim, rówieńskim, ostrogskim i krzemienieckim, od zachodu zaś częściowo rzeka Styr i jej dopływy oddzielają go od Galicyi.

                                     

2. Dane

Powiat dubieński zajmował południową część województwa wołyńskiego i graniczył: na zachodzie z powiatem horochowskim, od północy z powiatem łuckim, od wschodu z powiatem rówieńskim i zdołbunowskim, od południa z powiatem krzemienieckim.

Powierzchnia powiatu wynosiła 3275 km², a ludność – 226.7 tys. osób według spisu z 1931 r., dając wskaźnik zamieszkania 69 osób na 1 km².

Powiat w większości zamieszkany był przez ludność ukraińską liczącą 158.3 tys. 69.8%. Drugą narodowością – pod względem liczebności – byli tam Polacy w liczbie 34.0 tys. 15% osób, reszta to Żydzi, Czesi i inne nieliczne grupy narodowościowe.

Według drugiego powszechnego spisu ludności z 1931 roku powiat liczył 226 709 mieszkańców, 27 638 było rzymskokatolickiego wyznania, 838 – unickiego, 172 674 – prawosławnego wyznania, 2 569 – augsburskiego, 181 – reformowanego, 47 – unijne ewangelickie, 748 osób podało wyznanie ewangelickie bez bliższego określenia, 3 664 – inne chrześcijańskie, 18 227 – mojżeszowe, 12 – inne niechrześcijańskie, 83 osób nie podało przynależności konfesyjnej.

                                     

3. Podział administracyjny

Gminy

 • gmina Warkowicze
 • gmina Dubno miejska
 • gmina Malin
 • gmina Dubno wiejska
 • gmina Ołyka
 • gmina Radziwiłłów miejska
 • gmina Młynów
 • gmina Buderaż
 • gmina Jarosławicze
 • gmina Ołyka miejska
 • gmina Kniahinin
 • gmina Mizocz
 • gmina Boremel
 • gmina Werba
 • gmina Krupiec siedziba: Rudnia Poczajowska
 • gmina Beresteczko miejska
 • gmina Sudobicze
 • gmina Tesłuchów
 • gmina Radziwiłłów wiejska
 • gmina Beresteczko