Poprzednia

ⓘ Onufry Pietraszkiewicz
Onufry Pietraszkiewicz
                                     

ⓘ Onufry Pietraszkiewicz

Onufry Pietraszkiewicz – polski poeta, współzałożyciel i archiwista Towarzystwa Filomatów, przyjaciel A. Mickiewicza i Ignacego Domeyki.

                                     

1. Życiorys

Pochodził z niezamożnej rodziny drobnoszlacheckiej i studiował na Uniwersytecie Wileńskim, a w latach 1820-1821 – na Uniwersytecie Warszawskim, w którym uzyskał stopień magistra filozofii. Później objął posadę nauczyciela w Lublinie. W towarzystwie Filomatów powierzano mu kilka razy funkcję skarbnika i przewodniczącego Wydziału Matematycznego, Fizycznego i Medycznego tego zrzeszenia. Po procesie filaretów zesłany do Rosji, w latach 1825-1831 w Moskwie był zatrudniony na Uniwersytecie Moskiewskim wykonując funkcje pomocnicze. W roku 1831 za organizowanie ucieczki polskich oficerów do powstania skazany na śmierć, ułaskawiony, został zesłany na Syberię 1832-1860 do Tobolska. Był organizatorem i dysponentem biblioteki tobolskiej przejętej po Piotrze Moszyńskim, pracował jako guwerner i w urzędzie. Zasłynął jako opiekun zesłańców. Odegrał ważną rolę w procesie kształtowania się dziewiętnastowiecznego polskiego patriotyzmu. Pochowany został na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

W cz. III Dziadów Adam Mickiewicz stworzył na podstawie osoby Pietraszkiewicza postać Jacka.