Poprzednia

ⓘ Kazimierz Zawada
                                     

ⓘ Kazimierz Zawada

Kazimierz Zawada – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przelewu wierzytelności i papierów wartościowych.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973. Po trzyletniej aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1982, a habilitację w zakresie prawa cywilnego w 1990. Od 2001 profesor nauk prawnych. Pracownik naukowy Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego na macierzystej uczelni. Prowadzi wykłady z prawa wekslowego i czekowego.

Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

                                     

2. Ważniejsze prace naukowe

  • Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990,
  • Prawo papierów wartościowych, Kraków 1992 współautor,
  • Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1987,
  • Komentarz do kodeksu cywilnego, C.H. Beck, Warszawa 2000 współautor.
  • Ochrona dłużnika przy przelewie wierzytelności, Kraków 1992,