Poprzednia

ⓘ Argot
Argot
                                     

ⓘ Argot

Argot – zestaw jednostek językowych właściwy dla wyodrębnionej grupy społecznej lub zawodowej, kojarzony głównie z mową środowisk dewiacyjnych i ezoterycznych. Termin wywodzi się od francuskiego wyrazu argot, określającego pierwotnie mowę przestępców, która służyła im do izolacji społecznej i tajnego komunikowania się.

Określenie "argot” nie znajduje szerokiego zastosowania we współczesnym językoznawstwie; spotykane jest głównie w pracach rosyjskich lingwistów, dla których równoznaczne jest przede wszystkim z tajnymi wariantami języka, odróżnianymi od żargonów, rozumianych przez nich jako odmiany o funkcji ekspresywnej. Na gruncie językoznawstwa polskiego termin argot, uznawany za nacechowany emocjonalnie, został w dużej mierze porzucony na rzecz takich terminów, jak: "gwara środowiskowa”, "gwara zawodowa”, "żargon”, "slang”. Współcześni autorzy francuscy rozumieją pod tym pojęciem elementy ekspresywne o pochodzeniu środowiskowym, funkcjonujące na gruncie powszechnej mowy potocznej. W takim rozumieniu argot częściowo pokrywa się z pojęciami langage familier i langage populaire. Bogdan Walczak zdefiniował francuski argot jako "najniższy stylistycznie rejestr potocznej odmiany języka ogólnego”.