Poprzednia

ⓘ System Biblioteczny MATEUSZ
System Biblioteczny MATEUSZ
                                     

ⓘ System Biblioteczny MATEUSZ

System Biblioteczny MATEUSZ – program biblioteczny służący do katalogowania materiałów bibliotecznych, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących

MATEUSZ w wersji LT jednostanowiskowa jest darmowy dla bibliotek lub innych orgranizacji non-profit.

                                     

1. Parametry techniczne

Program jest przystosowany do procedur i zasad organizacyjnych stosowanych w sieci bibliotek publicznych przygotowywana jest wersja dostosowana do bibliotek szkolnych.

W swojej pracy opiera się na bazie danych formatu SQL – MySQL. Ilość rekordów, które może zgromadzić i obsłużyć program, jest zależne wyłącznie od użytego silnika SQL DBMS komfort pracy zależy oczywiście od mocy obliczeniowej komputera spełniającego rolę serwera. Przykładowo dla MySQL w wersji powyżej 4.1 wymagane UTF-8, w takim formacie zapisywane i utrzymywane są dane rekordów bibliograficznych występujące wcześniej ograniczenie zostało podniesione do 8 milionów terabajtów czyli 2^63 bajtów. Niektóre systemy operacyjne, w związku z wykorzystywaniem przez nie starszych systemów plików, mają ograniczenia związane z maksymalną wielkością przechowywanych plików w tym przypadku tyczy to plików bazy danych - jest to najczęściej 2 lub 4 gigabajty.

W każdej placówce użytkującej program można dowiązać do 100 baz rejestrujących różne rodzaje materiałów bibliotecznych. Przełączanie bazy odbywa się automatycznie bez ingerencji operatora. Dzięki temu program jest przygotowany na realizację np. zwrotów przez czytelników pozycji wypożyczonych w innych placówkach.

Realizowane przez program założenia użytkowe umożliwiają:

 • automatyczne powiadamianie czytelnika o możliwości odebrania zarezerwowanej pozycji SMS-em, wiadomością na konto e-mail,
 • umieszczenie w rekordach katalogów informacji o dostępności materiałów bibliotecznych także w katalogach dostępnych na stronie WWW,
 • wykorzystanie jednej legitymacji karty bibliotecznej we wszystkich placówkach biblioteki,
 • wszelkie operacje dokonywane w programie są rejestrowane i opisywane symbolem zalogowanego w tym czasie operatora jest to jeden z wymogów stawianych przez GIODO programom przetwarzającym dane osobowe,
 • kontrolę stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika we wszystkich placówkach biblioteki,
 • przyśpieszenie procesu katalogowania i kontrolę jego przebiegu na każdym jego etapie,
 • zdalną obsługę konta bibliotecznego poprzez WWW oraz poprzez komendy sterujące SMS,
 • skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację i przerejestrowywanie czytelników czytelnik jest zapisywany tylko w jednej placówce; przerejestrowanie następuje automatycznie z chwilą dokonania pierwszego wypożyczenia w danym roku, niezależnie w każdej placówce biblioteki,
 • automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego materiały biblioteczne we wszystkich placówkach lub ręczne w przypadku łamania innych punktów regulaminu biblioteki,
 • obsługę czytelni – do 100 stanowisk
 • generowanie i wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych zgodnych z obowiązującym wzorem Dziennika Biblioteki Publicznej i wymaganiami Głównego Urzędu Statystycznego.
 • obsługę udostępnianych stanowisk internetowych do 24 na jedną stację nadzorczą, których może równolegle pracować do 9 w jednej placówce.
 • zdalny dostęp do baz przy pomocy protokółu Z39.50 program wyposażony jest zarówno w klienta jak i możliwe jest uruchomienie serwera
 • automatyczne przypominanie o zbliżającym się terminie zwrotu pozycji, "przypominajka" jest wysyłana dwa razy – na siedem dni przez przypadającym terminem i w przeddzień przypadającego terminu zwrotu.

Program funkcjonuje jako system rozproszony. Do jego poprawnej pracy nie jest konieczne utrzymywanie stałej łączności z serwerem głównej biblioteki sieci wyjątkiem jest katalogowanie oraz operacje dokonywane na centralnej bazie opisów np. ich scalanie. Komputery pracujące w placówkach filialnych łączą się z centralnym serwerem poprzez łącze stałe lub modemowe z częstotliwością ustaloną przez administratora systemu.

Podczas połączeń przesyłane są do centralnej bazy aktualizacje wpisów dokonanych od poprzedniego połączenia oraz pobierane aktualizacje wprowadzone w tym czasie przez inne placówki sieci. Taka organizacja systemu powoduje, że program może pracować w przypadku awarii połączenia internetowego – skutkiem takiej awarii będzie jedynie czasowa niedostępność aktualizacji.

Katalog Systemu MATEUSZ można uruchomić również na palmtopie.