Poprzednia

ⓘ Dobra (ekonomia)
Dobra (ekonomia)
                                     

ⓘ Dobra (ekonomia)

Dobra – w ekonomii to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.

Proces zużywania nabytych dóbr w celu zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją.

Przykładem dobra może być samochód, działka budowlana, chleb, praca naukowa, seans filmowy, program komputerowy, energia elektryczna.

                                     
  • producenci i sprzedawcy konkurują o kupujących, konsumenci konkurują o dobra przedsiębiorcy o czynniki wytwórcze, pracownicy o miejsca pracy. Konkurencja
  • Dobro Giffena - pojęcie z zakresu ekonomii będące odstępstwem od zasady elastyczności popytu, stworzone przez Roberta Giffena. Oznacza dobro, którego ilość
  • substytutami zwiększa się w sektorach dojrzałych. Dobrami doskonale substytucyjnymi nazywa się w ekonomii takie dobra których wartość dla konsumenta nie zależy
  • Kapitał termin z dziedziny ekonomii i finansów oznaczający zasoby trwałe majątek, środki, aktywa służące rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej
  • od indywidualnych krzywych preferencji. Zobacz też: dobra substytucyjne. 2. Substytucja, w ekonomii możliwość zastępowania jednych czynników produkcji
  • Ekonomia nowodworska królewszczyzna nadawana na Żuławach Wiślanych w dzierżawę przez króla polskiego w zamian za liczne pożyczki i inne przysługi. Początkowo
  • red. Ekonomia od A do Z. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 355 - 364. ISBN 978 - 83 - 60501 - 79 - 5. S. Sztaba red. Ekonomia od A
  • graficznej za pomocą krzywej podaży. W ekonomii terminu podaż używa się w dwóch kontekstach: wielkość podaży ilość dobra oferowana na rynku. Zmiany wielkości
  • Dobra inwestycyjne dobra produkcyjne, środki produkcji elementy czynników produkcji wchodzące w skład kapitału. Są to elementy rzeczowe wykorzystywane
  • Krzywa Engla wykorzystywana w ekonomii zależność pomiędzy dochodem konsumenta a ilością konsumowanego przez niego dobra przy założeniu stałych cen wszystkich

Użytkownicy również szukali:

dobra i zasoby, dobro negatywne, dobro przedsiębiorczość,

...
...
...