Poprzednia

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
                                     

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Szkoła ma ponad stuletnią historię. W 1900 roku powstała pierwsza w Dąbrowie Górniczej szkoła średnia. W ciągu następnych lat szkoła podlegała przemianom, zmieniała się także nazwa, kolejne siedziby i jej patroni. Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1937 zostało utworzone "Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej” państwowa szkoła średnią ogólnokształcąca, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum, po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie matematycznym. Pod koniec lat 30. szkoła funkcjonowała pod adresem ulicy Waleriana Łukasińskiego 36.

Od 19 października 1996 roku szkole patronuje Walerian Łukasiński. Dyrektorem szkoły od 1991 do 2006 roku była Zofia Żurek, a obecnie funkcję tę pełni mgr Beata Bończak, ucząca chemii. W szkole pracują nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, którzy ukończyli różnego rodzaju kursy doskonalące, a większość nich ponadto studia podyplomowe.

Użytkownicy również szukali:

ii liceum ogólnokształcące im. stefana żeromskiego, łukasiński dg dziennik,

...
...
...