Poprzednia

ⓘ Powiat proszowicki
Powiat proszowicki
                                     

ⓘ Powiat proszowicki

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejsko-wiejskie: Koszyce, Proszowice, Nowe Brzesko
 • miasta: Koszyce, Proszowice, Nowe Brzesko
 • gminy wiejskie: Koniusza, Pałecznica, Radziemice
                                     

1. Historia

1954–1972 Powiat proszowicki został powołany 1 października 1954 roku w województwie krakowskim, jako jeden z pierwszych powiatów utworzonych po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin 29 września 1954 jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat proszowicki złożyły się 1 miasto i 24 gromady, które wyłączono z trzech ościennych powiatów w praktyce gromady te należały do tych powiatów przez zaledwie dwa dni:

 • miasto Proszowice
 • gromady Biórków Wielki, Brzesko Nowe, Dobranowice, Glewiec, Igołomia, Karwin, Klimontów, Koniusza, Kowala, Makocice, Mniszów, Niegardów, Ostrów, Pałecznica, Pieczonogi, Radziemice, Smoniowice, Śmiłowice, Wawrzeńczyce i Wierzbno
 • z powiatu miechowskiego woj. krakowskie
 • z powiatu krakowskiego woj. krakowskie
 • gromady Czulice i Wyciąże
 • gromady Bobin i Kościelec zmiana przynależności wojewódzkiej
 • z powiatu pińczowskiego woj. kieleckie

1 stycznia 1956 roku gromady Czulice i Wyciąże powróciły do powiatu krakowskiego, natomiast do powiatu proszowickiego przyłączono gromady Łętkowice i Waganowice z powiatu miechowskiego. 31 grudnia 1961 roku zniesiono gromady Dobranowice włączono do gromad Wawrzeńczyce, Brzesko Nowe i Kowala i Mniszów do gromad Brzesko Nowe i Kowala. 1 stycznia 1969 roku zniesiono gromadę Śmiłowice a jej obszar włączono do gromady Nowe Brzesko.

1973–1975 Po zniesieniu gromad i reaktywacji gmin 1 stycznia 1973 roku powiat proszowicki podzielono na 1 miasto i 8 gmin:

 • gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelec, Niegardów, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radziemice i Wierzbno
 • miasto Proszowice

1975–1998 Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu proszowickiego zostało włączono do nowego województwa miejskiego krakowskiego; jedynie gmina Pałacznica znalazła się w nowym mniejszym województwie kieleckim.

W 1976 roku zniesiono cztery gminy:

 • 2 lipca – gminy Niegardów i Wierzbno
 • 15 stycznia – gminę Kościelec
 • 1 lipca – gminę Pałecznica weszła w skład dychotomicznej gminy Racławice-Pałecznica

Gmina Pałecznica została odtworzona 2 kwietnia 1991 roku.

1999 do dziś W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku powiat przywrócono w województwie małopolskim, lecz w innym kształcie niż zniesiony w 1975 roku:

 • gminę Koniusza do 1954 roku w powiecie miechowskim w woj. krakowskim, odtworzonej 2 lipca 1976 roku w woj. miejskim krakowskim – tamże do 1998 roku
 • gminę Igołomia-Wawrzeńczyce przyłączono do powiatu krakowskiego
 • miasto i gminę Proszowice połączono 1 stycznia 1992 roku we wspólną gminę miejsko-wiejską
 • gminę Koszyce
 • powiat proszowicki zwiększył się natomiast o
 • gmin Kościelec, Niegardów i Wierzbno nie reaktywowano.
                                     

2. Użytkowanie terenu

Powiat o charakterze rolniczym, w okolicy żyzne gleby:

 • lasy i tereny leśne stanowią zaledwie 1.6% powierzchni powiatu; stopień zalesienia waha się w poszczególnych gminach od 0.4% Gmina Pałecznica do 3.8% Gmina Koszyce.
 • użytki rolne stanowią 88.8% powierzchni powiatu
                                     

3. Sąsiednie powiaty

 • powiat bocheński
 • powiat kazimierski świętokrzyskie
 • powiat wielicki
 • powiat miechowski
 • Kraków miasto na prawach powiatu
 • powiat brzeski
 • powiat krakowski

Użytkownicy również szukali:

powiat proszowicki kwarantanną, powiat proszowicki sesja, powiat proszowicki wiadomości, starosta proszowicki,

...
...
...