Poprzednia

ⓘ Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki
Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki
                                     

ⓘ Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki

Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki – pozarządowa organizacja non-profit zajmująca się inicjowaniem i koordynowaniem studiów i badań geodezyjnych i geofizycznych. Została założona w 1919 roku. Polska należy do Unii od 1924 roku.

Zrzesza następujące organizacje:

 • Międzynarodowa Asocjacja Geodezji IAG
                                     
 • I Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej, podkomisję EUREF. Struktury te wprowadzono podczas Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki
 • wprowadzono podczas Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki IUGG International Union of Geodesy and Geophysics w Sapporo
 • zastępcy sekretarza generalnego Międzynarodowej Asocjacji Geodezji reprezentował Polskę w Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki oraz w Komitecie Naukowym
 • posiedzenie Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki do Waszyngtonu, gdzie pozostał do 1947. Po powrocie do Polski objął Katedrę Meteorologii i Klimatologii
 • lipcu 2007 Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki przyjęła uchwałę The Urgency of Addressing Climate Change. IUGG zauważa: szczegółowe i szeroko akceptowane
 • specjalistycznych z zakresu geodezji i kartografii, geofizyki oraz informatyki prowadzonych w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych I II i III stopnia oraz
 • się również dorobkiem naukowym Marcina z Olkusza. Opracował historię geodezji i grawimetrii. Przygotował do druku m.in. Misura universale Tito Livio Burattiniego
 • zmarł w 1906. Nowym dyrektorem Obserwatorium i połączonej katedry, nazwanej Katedrą Astronomii i Geofizyki Matematycznej, został prof. Maurycy Pius Rudzki
 • jest Światowy Dzień Ziemi. Osobny artykuł: Symbole astronomiczne. Międzynarodowa Unia Astronomiczna proponuje oznaczenie E od angielskiej nazwy Earth.
 • Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Komitet Badań Polarnych pol.  ang. Polska Akademia Nauk

Użytkownicy również szukali:

...
...
...