Poprzednia

ⓘ Droga ekspresowa S5 (Polska)
Droga ekspresowa S5 (Polska)
                                     

ⓘ Droga ekspresowa S5 (Polska)

Droga ekspresowa S5 – budowana polska droga ekspresowa o przebiegu południkowym: S7 – A8 – S3. Droga połączy Olsztyn, autostradę A1 oraz Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Lokalnie stanowi m.in. wschodnią obwodnicę Poznania, a docelowo stanowić będzie także północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy. Razem z S8, S3 oraz czeską D11 utworzy najszybszą trasę pomiędzy Warszawa a Pragą.

Pierwotnym przebiegiem trasy zdefiniowanym przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 15 maja 2004 był odcinek Nowe Marzy A1 – Wrocław A8. Całość drogi na tym odcinku ma zostać ukończona do 2022 roku, a koszt realizacji brakujących odcinków może sięgnąć 11 mld zł.

29 października 2015 zostało opublikowane rozporządzenie wydłużające planowany przebieg trasy z Grudziądza do Ostródy. 24 września 2019 zostało opublikowane rozporządzenie wydłużające planowany przebieg trasy z Wrocławia do Bolkowa S3. Obecnie planowane poprowadzenie arterii jest analogiczne do przebiegu zlikwidowanej w 1985 roku drogi międzynarodowej E83.

                                     

1. Istniejące odcinki

Bydgoszcz Północ d. Aleksandrowo - Bydgoszcz Opławiec d. Tryszczyn

Długość: 14.1 km. Odcinek zbudowany przez konsorcjum firm Intercor i Trakcja; oddany do użytku 31.12.2019.

Jaroszewo węzeł Żnin Północ - węzeł Mieleszyn

Odcinek zbudowany przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Odcinek otwarty 23.12.2019.

Pozostałe odcinki

Wykaz odcinków, które są albo nieoznaczone jako S5, albo będą poddawane przebudowie w celu uzyskania pełnych parametrów drogi ekspresowej.

                                     

1.1. Istniejące odcinki Jaroszewo węzeł Żnin Północ - węzeł Mieleszyn

Odcinek zbudowany przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Odcinek otwarty 23.12.2019.

                                     

1.2. Istniejące odcinki Mieleszyn – Gniezno Południe

Węzeł Mieleszyn dawniej Mielno – Gniezno Południe o długości 18.5 km. 14 czerwca 2013 ogłoszono przetarg na realizację tego odcinka; 30 kwietnia 2014 otwarto oferty; podpisanie umowy z wykonawcą planowano w III kwartale 2014 r., natomiast faktycznie nastąpiło 3 grudnia. Wykonawcą zostało wybrane konsorcjum Budimex. Wartość umowy wyniosła 476.34 mln zł brutto. Okres realizacji: 22 miesiące bez okresów zimowych. Planowane zakończenie budowy miało nastąpić w lipcu 2017, lecz odcinek otwarto przed tym terminem – 4 maja 2017.

                                     

1.3. Istniejące odcinki Gniezno Południe – Poznań Wschód

Długość: 35 km. Jest to tzw. wschodnia obwodnica Poznania; początkowo otwarta na zasadzie przejezdności; pikietaż tymczasowy rozpoczyna się na jezdniach węzła Gniezno Południe ; ostatni słupek ma numer 346 i stoi przy granicy odcinka administrowanego przez GDDKiA; z tego miejsca do przecięcia z A2 w. Poznań Wschód jest ok. 900 m. Odcinek oddano do użytku 4 czerwca 2012.

                                     

1.4. Istniejące odcinki Poznań Zachód – Wronczyn

Poznań Zachód d. Głuchowo A2 – Wronczyn, 16.0 km – przetarg na budowę ogłoszono 30 października 2013, pierwotny termin oddania: listopad 2017 r. 30 lipca 2015 podpisano umowę na budowę tego odcinka. Wykonawcą zostało wybrane konsorcjum firm Toto Construzioni Generali z Włoch oraz Vianini Lavori S.p.A z Rzymu, które miało 22 miesiące na realizację zadania nie wliczając okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Umowa opiewała na ponad 529 mln zł. Planowane otwarcie odcinka miało nastąpić w połowie maja 2018. W związku z opóźnieniami na budowie wykonawca przesunął datę oddania drogi do użytku i zadeklarował zakończenie wszystkich prac przed końcem 2018 roku.

30 grudnia 2018 roku na całej długości odcinka otwarto jedną jezdnię bez możliwości opuszczenia drogi na węzłach pośrednich Konarzewo oraz Stęszew, a także wszystkie relacje węzła Mosina oraz wcześniej nieczynne relacje na węźle Poznań Zachód. Planowane oddanie do użytku drugiej jezdni miało nastąpić w połowie 2019 roku. 7 czerwca firma TOTO poinformowała jednak GDDKiA o wypowiedzeniu umowy. GDDKiA deklarowała wolę oddania obu jezdni w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale 2019 r. Odcinek oficjalnie otwarto 14 grudnia 2019 roku.                                     

1.5. Istniejące odcinki Wronczyn – Kościan Południe

Długość – 18.6 km. 19 marca 2015 – ogłoszono przetarg w trybie "Zaprojektuj i Zbuduj’. Umowę podpisano 13 kwietnia 2016, a wykonawcą została firma BUDIMEX S.A. W grudniu 2017 roku wydano decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. Planowanym terminem oddania do ruchu około 19-kilometrowego odcinka drogi S5 był III kwartał 2019 r. Ostatecznie, aneksem nr 2 do umowy z 24 lipca 2019 r., zmieniono termin zakończenia inwestycji na 4 stycznia 2020 r. Odcinek oficjalnie otwarto 14 grudnia 2019 roku.

                                     

1.6. Istniejące odcinki Kościan Południe – Radomicko

Długość: 16 km. Umowę podpisano 12 kwietnia 2016. Wykonawca - firma Mota–Engil Central Europe S.A z siedzibą w Krakowie miał 32 miesiące od daty zawarcia umowy na realizację zadania. Koszt zadania miał wynieść ponad 303 mln zł brutto. Zadanie nie zostało wykonane w planowanym pierwotnie terminie, a w dniu 20 grudnia 2018 podpisano aneks do umowy zmieniający datę zakończenia inwestycji na dzień 18 października 2019. Odcinek oficjalnie otwarto 14 grudnia 2019 roku.

                                     

1.7. Istniejące odcinki Radomicko – Leszno Południe

Długość: 19 km. Przetarg ogłoszono 30 czerwca 2015 r. Umowę podpisano 16 maja 2016. Określony w niej czas na wykonanie prac wynosił 22 miesiące bez okresów zimowych, zatem zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu miało nastąpić we wrześniu 2018 roku. Z uwagi na opóźnienia termin ukończenia odcinka przesunął się na IV kwartał 2018. Odcinek oddano do użytku 9 listopada 2018.

                                     

1.8. Istniejące odcinki Leszno Południe – Kaczkowo

Długość: 9.5 km. Umowę podpisano 6 maja 2016. Wykonawca firma Budimex na realizację zadania miał 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. Koszt zadania wyniósł 189.1 mln zł brutto. Planowanym terminem ukończenia odcinka był październik 2018 roku. Fragment oddano do użytku 5 października 2018.

                                     

1.9. Istniejące odcinki Kaczkowo – Wrocław Północ

Łączna długość odcinka wynosi 77 km. Budowę odcinka podzielono na dwa zadania:

 • Odcinek Korzeńsko – Wrocław Północ: długość 48 km. Podzielono go na trzy zadania, na których realizację ogłoszono przetarg. Termin składania ofert minął 6 sierpnia 2013; 31 lipca 2014 podpisano umowę na projekt i budowę 15-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S5 Korzeńsko – Żmigród; 10 września podpisano umowę na projekt i budowę 20-kilometrowego odcinka od miejscowości Marcinowo do węzła Wrocław Północ A8; 12 września podpisano umowę na projekt i budowę 13-kilometrowego fragmentu drogi miejscowości Krościna do wysokości miejscowości Marcinowo. Planowano zakończenie budowy wszystkich trzech odcinków w III i IV kwartale 2017 roku.
 • Odcinek Kaczkowo – Korzeńsko: długość 29.3 km. Umowa z wykonawcą została podpisana 30 lipca 2010, zerwana z winy wykonawcy 21 czerwca 2013; nowa umowa na dokończenie prac podpisana 21 lutego 2014, a odcinek został oddany do użytku 15 września 2014.

6 listopada 2017 oddano do użytku zadanie 1 od Korzeńska do km 123+700 o długości 14.942 km. 6 tygodni przed terminem oddano także 4.3-kilometrowy fragment zadania 2 od km 123+700 do węzła Krościna. 22 grudnia 2017 oddano do użytku pozostałą część drogi, tym samym zamykając jej docelowy przebieg na terenie województwa dolnośląskiego Marcinowo – węzeł Wrocław Północ.                                     

1.10. Istniejące odcinki Pozostałe odcinki

Wykaz odcinków, które są albo nieoznaczone jako S5, albo będą poddawane przebudowie w celu uzyskania pełnych parametrów drogi ekspresowej.

                                     

2.1. Odcinki w budowie Nowe Marzy – Mieleszyn

Odcinek węzeł Nowe Marzy – węzeł Mieleszyn dawniej w. Mielno tworzy 7 odcinków o łącznej długości 128 km. Pierwotnie planowano poprowadzenie trasy przez centrum Bydgoszczy i Osielska, jednakże od koncepcji tej odstąpiono. 23 września 2014 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawców na budowę i projektowanie odcinków drogi ekspresowej S5: Nowe Marzy – Dworzysko 23.3 km, Dworzysko – Aleksandrowo 22.4 km i Jaroszewo – granica województwa kujawsko-pomorskiego 25.1 km; 1 października 2014 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i zbuduj” na odcinki: Aleksandrowo – Tryszczyn 14.7 km, Tryszczyn – Błonie d. Białe Błota 13.5 km, Białe Błota – Szubin 9.7 km i Szubin – Jaroszewo 19.3 km. W lipcu 2015 otwarto oferty w przetargach. W złożonych ofertach potencjalni wykonawcy zadeklarowali gotowość realizacji powyższych odcinków za kwotę:

 • Świecie Południe d. Dworzysko – Bydgoszcz Północ d. Aleksandrowo – od 409 do 712 mln zł; wykonawcą została włoska firma Impresa Pizzarotti&C.SpA
 • Nowe Marzy – Świecie Południe d. Dworzysko – od 374 do 613 mln zł; wykonawcą została włoska firma Impresa Pizzarotti&C.SpA
 • Tryszczyn – Białe Błota – od 328 do 476 mln zł; wykonawcą zostało hiszpańsko-polskie konsorcjum Polaqua i Dragados.
 • Bydgoszcz Północ d. Aleksandrowo – Tryszczyn – od 369 do 491 mln zł; wykonawcą zostało konsorcjum polskich firm Intercor i Trakcja

W sierpniu 2015 wybrano wykonawców. Łączna wartość przewidzianych robót wynosiła 2.5 mld zł. 12 października 2015 podpisano umowy na budowę wszystkich odcinków. Budowa rozpoczęła się na początku 2017 r. z zamiarem ukończenia wszystkich odcinków w 2019 r. W lutym 2017 podpisano umowy na wykonanie badań archeologicznych. Przewidywano budowę 2 jezdni o 2 pasach ruchu o szerokości 3.5 m z pasem awaryjnym o szerokości 2.5 m. W związku z budową tego odcinka Skarb Państwa przejęło około 3500 nieruchomości. Budowa odcinka Białe Błota – Szubin kosztować miała 260 mln zł wykonawcą odcinka została włoska firma Impresa Pizzarotti&C.SpA, Szubin – Jaroszewo 352 mln zł wykonawca: Trakcja i Intercor, a Jaroszewo – granica woj. wielkopolskiego 422 mln zł wykonawca: konsorcjum Kobylarnia i Mirbud; ostatecznie koszt wzrósł do 425 mln zł. 11 kwietnia 2017 roku wojewoda kujawsko-pomorski wydał Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID dla Odcinka 6 i 7 drogi ekspresowej S5. Decyzja ZRID umożliwiła przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Wykonawca odcinka 6 Szubin-Jaroszewo i odcinka 7 Jaroszewo – granica województwa mógł w związku z tym rozpocząć prace niezwłocznie po przekazaniu placu budowy przez inwestora Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, co dla odcinka nr 6 nastąpiło 5 czerwca 2017. 1 czerwca 2017 wydano zezwolenie na realizację odcinka Aleksandrowo – Tryszczyn, a 9 czerwca przekazano wykonawcy plac budowy. 3 listopada 2017 wydano ostatnią brakującą decyzję na realizację odcinka S5 od węzła Tryszczyn do Białych Błót.

W związku z budową odcinka Szubin – Żnin konieczne się stało przesunięcie betonowego bunkra, wchodzącego w skład polskiej pozycji obronnej z 1939, przebiegającej wzdłuż linii jezior żnińskich. W 2009 ten 150-tonowy obiekt, znajdujący się dotąd przy 82.4 km drogi krajowej nr 5 w miejscowości Wąsosz, został częściowo odsłonięty przez pasjonatów. W początku lutego 2018 został przemieszczony w kierunku wschodnim na odległość 34 m, poza pas budowanej drogi ekspresowej. W celu wykorzystania walorów turystycznych obiektu, który będzie zlokalizowany przy drodze dojazdowej, powstanie przy nim specjalna zatoka parkingowa.

Pod budowę S5 w województwie kujawsko-pomorskim zajęto 3885 działek, w tym 272 zabudowane. W trakcie badań archeologicznych poprzedzających budowę znaleziono zabytki datowane na czasy najwcześniejszego osadnictwa, tj. sprzed pięciu tysięcy lat p.n.e. W miejscowości Wiąg konieczna była ekshumacja tysiąca osób, pochowanych na cmentarzu ewangelickim, które przeniesiono na dalszą część cmentarza.

Prognozowane daty oddania do użytku poszczególnych realizacyjnych odcinków:

 • odc. 3 Bydgoszcz Północ d. Aleksandrowo – Bydgoszcz Opławiec d. Tryszczyn 14.7 km - 31 grudnia 2019 i tego terminu dotrzymano, choć aneksy z GDDKiA umożliwiały prowadzenie prac do połowy 2020;
 • odc. 4 Tryszczyn – Białe Błota 13.5 km – zgodnie z aneksowaną umową aktualny termin realizacji to połowa czerwca 2020; wykonawca deklarował zakończenie prac w końcu 2019, jednak ostatecznie doszło wtedy tylko do przełożenia ruchu między Białymi Błotami a Lisim Ogonem na nowo wybudowaną jezdnię zachodnią
 • odc. 6 Szubin – Żnin Północ d. Jaroszewo 19.3 km - otwarcie jednej jezdni planowane pierwotnie na przełom stycznia i lutego 2020 uległo opóźnieniu i nastąpiło 26 lutego 2020. Z uwagi na budowę drugiej jezdni prędkość na tym odcinku ograniczono do 70 kilometrów na godzinę, a w obrębie jednopoziomowych skrzyżowań i przejść dla pieszych do 50 kilometrów na godzinę.
 • odc. 1 Nowe Marzy – Dworzysko 23.3 km – do końca 2019 roku, w czerwcu 2019 zerwano kontrakt przy zaawansowaniu robót sięgającym 23%
 • odc. 7 Żnin Północ d. Jaroszewo – gr. województwa 25.1 km – 12 sierpnia 2019, przesunięty następnie na 31 października 2019. Ostatecznie odcinek oddany został do ruchu w dniu 23 grudnia 2019, z tym, że prace wykończeniowe potrwają do kwietnia 2020; znajduje się na nim 16 obiektów inżynierskich. Otwarcie odcinka stało się możliwe dzięki przejęciu roli lidera kontraktu sąsiedniego odcinka Szubin - Żnin Północ d. Jaroszewo od przeżywającej trudności finansowe Trakcji przez Intercor, który zapewnił przyspieszenie prac na węźle Żnin Północ, co warunkowało przejezdność całego odcinka.
 • odc. 5 Białe Błota – Szubin 9.7 km – do końca 2019 roku, w czerwcu 2019 zerwano kontrakt z Impresa Pizzarotti przy zaawansowaniu robót wynoszącym 39%, a w sierpniu 2019 rozpisano nowy przetarg; w styczniu 2020 nowym wykonawcą zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud za kwotę nieco ponad 359 mln zł przy kosztorysie GDDKiA opiewającym na ok. 60 mln zł mniej. Podpisanie umowy nastąpiło 13 marca 2020, a nowy termin realizacji to koniec 2021
 • odc. 2 Dworzysko – Aleksandrowo 22.4 km – do końca 2019 roku, w czerwcu 2019 zerwano kontrakt przy zaawansowaniu robót wynoszącym prawie 30%

W sierpniu 2018 podpisano aneksy wydłużające nawet o 200 dni termin realizacji inwestycji na wszystkich odcinkach w województwie kujawsko-pomorskim. Największe opóźnienia wystąpiły w Maksymilianowie, gdzie konieczne było przeprojektowanie wiaduktu nad liniami kolejowymi w celu usunięcia podpór pośrednich. Jako oficjalną przyczynę podano trudności związane z dostawami kruszyw, przedłużające się badania archeologiczne i wyjątkowo niekorzystne warunki meteorologiczne. W praktyce jednak od kwietnia 2019 Impresa Pizzarotti&C.SpA zaprzestała realizacji prac na budowanych przez siebie odcinkach, w wyniku czego 11 czerwca 2019 GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą. 27 sierpnia 2019 GDDKiA ogłosiła przetarg na realizację 2 odcinków między Nowymi Marzami a węzłem Bydgoszcz Północ d. Aleksandrowo, które powinny zostać ukończone w ciągu 22 miesięcy, a więc najwcześniej na przełomie 2021/2022. Oferty na realizację tych odcinków otwarto 17 grudnia 2019. Najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka Świecie Południe - Bydgoszcz Północ złożyło konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia, z którym zawarto umowę 23 kwietnia 2020, natomiast 4 dni później zawarto umowę z firmą Budimex na realizację odcinka Nowe Marzy - Świecie Południe kosztem 567 mln zł.                                     

2.2. Odcinki w budowie Obwodnica Ostródy

Długość: 8.7 km. Wykonawca konsorcjum Budimexu i Ferrovial Agroman. Umowę podpisano 15 czerwca 2015. Od 22 grudnia 2017 roku obwodnica jest przejezdna, natomiast wykonawca kontynuował prace i deklarował ich całkowite zakończenie wiosną 2018 roku.

                                     

2.3. Odcinki w budowie Ornowo – Wirwajdy

Długość: ok. 5 km. Umowę z firmą Budimex S.A. podpisano 28 kwietnia 2020 roku. W ramach kontraktu powstanie węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Wykonawca ma 31 miesięcy na wykonanie zadania.

                                     

3. Odcinki planowane

Grudziądz – Ostróda

Droga S5 została wydłużona do Ostródy 30 września 2015r. Długość odcinka będzie wynosić ok. 100 km. Opracowywane jest dla niego Studium Korytarzowe.

Bolków – Wrocław

Odcinek został dodany do Programu Budowy Dróg 24 września 2019r.

Inne koncepcje przedłużenia drogi

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził poparcie dla przedłużenia drogi S5 do przejścia granicznego w Boboszowie, gdzie miałaby przebiegać śladem planowanej za czasów III Rzeszy eksterytorialnej autostrady Wiedeń-Wrocław po stronie czeskiej została w tym miejscu zaplanowana autostrada D43. Inwestycja ta co prawda nie znalazła się w programie rządowym, lecz o jej dopisanie zaapelował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Ostatecznie postulat ten został częściowo uwzględniony w rozporządzeniu jako droga S8 Wrocław – Kłodzko.

Użytkownicy również szukali:

droga s5 kujawsko - pomorskie,

...
...
...