Poprzednia

ⓘ Jan Jankowski (zootechnik)
                                     

ⓘ Jan Jankowski (zootechnik)

Ukończył ART w Olsztynie w 1976 r., doktorat uzyskał w 1979, habilitację w 1990 od 1991 na stanowisku profesora nadzwyczajnego natomiast profesurę w 1997 od 2000 na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 1981-1984 przedstawiciel asystentów i adiunktów w senacie ART oraz przewodniczący Uczelnianej Komisji Lokalowej, w latach 1987-1990 członek Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej. Prodziekan ds. nauki na Wydziale Zootechnicznym 1990-1996, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Budżetowej 1993-1996, Dziekan Wydziału bioinżynierii Zwierząt 1996-1999, prorektor ds. nauki i współpracy regionalnej UWM w Olsztynie 1999-2008.

Promotor trzech prac doktorskich. Jego badania naukowe obejmowały wyhodowanie i wdrożenie polskich rodów indyków WAMA; wdrożenie nowych programów i doskonalenia żywienia indyków w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

                                     

1. Członkostwo w towarzystwach i radach naukowych

 • Członek Rady Programowej "Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”
 • World’s Poultry Science Association
 • Komitet Nauk Zootechnicznych PAN
 • Olsztyńskie Forum Naukowe
 • Przewodniczący Komitetu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości
                                     

2. Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Ministra Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego zespołowa, 1987
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 2001
 • Odznaka honorowa "Zasłużony dla Rolnictwa” 2002
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1991
 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa, 1979
 • Złoty Krzyż Zasługi 2002
 • Nagroda Rady Wojewódzkiej NOT w Olsztynie zespołowa, 1985