Poprzednia

ⓘ Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
                                     

ⓘ Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – jest niezależną, non-profit organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. Stowarzyszenie skupia ekspertki i ekspertów, należących do żydowskiej społeczności w Polsce i w Europie.

Stowarzyszenie jako organizacja rzecznicza, działa na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji, z uwzględnieniem dyskryminacji krzyżowej.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, także o zasięgu globalnym. Jest członkiem International Council of Jewish Women ICJW, Koalicji Równych Szans oraz ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education.

                                     

1. Historia Stowarzyszenia

W roku 2004 grupa żydowskich studentek i studentów zainicjowała powstanie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w styczniu 2005 roku. U podstaw Towarzystwa znalazły się takie wartości jak: pluralizm, różnorodność, otwartość i tolerancja. Początkowo Stowarzyszenia koncentrowały się na działaniach integracyjnych, mających na celu budowanie tożsamości żydowskiej poszczególnych członkiń i członków. W roku 2008 Stowarzyszenie dołączyło do koalicji na Rzecz Równych Szans. To nieformalna platforma skupiająca najważniejsze w Polsce organizacje pozarządowe, działające na rzecz praw człowieka i promujące zasady równości i przeciwdziałania dyskryminacji. W tym samym roku Stowarzyszenie rozpoczęło działalność rzeczniczą.

                                     

2. Zadania Stowarzyszenia

Do priorytetowych zadań Stowarzyszenia należy:

1. Rzecznictwo i działalność strażnicza.

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych. Poprzez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm, rasizm i dyskryminację. Współpracując z instytucjami, administracją publiczną, ciałami dialogowymi Towarzystwo przyczynia się do zmian w mentalności i przepisach prawa polskiego dotyczących tolerancji i rasizmu. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z ODIHR/OSCE, AJC Central Europe, NDI, ENAR, Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

2. Wzmocnienie środowiska żydowskiego.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel budowanie sojuszy, koalicji i inicjuje tworzenie instrumentów prawnych oraz programów i strategii, które umożliwiają i wspierają instytucje żydowskie w rozwoju społeczności żydowskiej. Stowarzyszenie działa na rzecz budowania silnego poczucia wspólnoty i współpracy w obrębie organizacji żydowskich w Polsce.

                                     

3. Władze

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzyletnią kadencję, przez Walne Zgromadzenie członkiń i członków Towarzystwa. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisja Rewizyjna nie pobierają wynagrodzenia z tego tytułu pełnionych funkcji.

                                     

4. Najważniejsze projekty

 • "Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce” 2019 ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich zorganizowana w partnerstwie z American Jewish Committee Central Europe AJC, Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi, Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie oraz Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu. Wydarzenie otrzymało patronat Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja odbyła się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ODIHR/OSCE. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i członkinie zarządów gmin wyznaniowych żydowskich oraz żydowskich organizacji pozarządowych działających w Polsce.
 • Projekt wydawniczy "Majses” 2014-2017, w ramach którego wydano cztery publikacje dla dzieci w języku polskim, jidysz i angielskim. Jedna z książek "Majn Alef Bejs” została wyróżniona główną nagrodą BolognaRagazzi Award w Bolonii. Wszystkie książki wydane w ramach projektu są bezpłatnie przekazane dzieciom żydowskim w Polsce za pośrednictwem Gmin Wyznaniowych, żydowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych.
 • "Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności” i "Krakowski Szlak Kobiet”, projekt koncentrował się na edukacji antydyskryminacyjnej, poruszając współczesne problemy związane z zagadnieniem równości i różnorodności.
 • "Księga dobrych praktyk na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców” 2017-2018 projekt realizowany przez koalicje mniejszości narodowych i etnicznych. W ramach projektu powstał raport Księga Dobrych Praktyk oparty na badaniach urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów miast oraz organizacji większościowych pod kątem współpracy z organizacjami mniejszości i/lub cudzoziemców.
 • "Antysemityzm nie jest poglądem” 2014-2016 projekt zrealizowany pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania. W ramach projekty opracowano raport z analizy podręczników szkolnych, pod kątem zawartych treści dotyczących tematyki żydowskiej i mniejszościowej. Przygotowano również dwa innowacyjne podręczniki antydyskryminacyjne ze scenariuszami dla edukatorów i nauczycieli.
 • "INTERFAITH And Interethnic Coalition-Building To Combat Xenophobia And Religious-Based Discrimination” 2017-2018, jako organizacja partnerska Stowarzyszenie współpracowało z National Democratic Institute NDI i European Network Against Racism ENAR. Celem projektu było budowanie koalicji na rzecz działalności rzeczniczej i strażniczej pomiędzy mniejszościami narodowymi i etnicznymi z Czech, Węgier, Polski i Słowacji.


                                     

5. Publikacje

 • Księga dobrych praktyk na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.
 • Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń.
 • Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
 • Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek.
 • Antysemityzm nie jest poglądem.
 • A Majse.
 • Jidiszer Zoo.
 • Majn Alef Bejs.
 • Majses
 • Jontew Lider.
                                     
 • Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent Salon zajmuje się organizacją dyskusji i debat na temat literatury, spotkań z pisarzami pochodzenia żydowskiego lub piszących
 • spowodował powstanie specjalnych przepisów kulinarnych, w których dania np. czulent dogotowują się przez całą noc i podawane są w sobotę na obiad. Obecnie
 • babka ziemniaczana z cebulką faszerowana ryba i czulent duszony gulasz Do pozostałych świąt żydowskich należą m.in.: Jom Kipur hebr. יו ם כ פ ו pol
 • religijne prawo żydowskie Kicur Szulchan Aruch dla współczesności tł. Joanna Białek red. wyd. polskiego Sacha Pecaric Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2005